Xin Chân Thành CÁM ƠN Quý Anh Chị đã CẦU NGUYỆN, TẠ ƠN CHÚA và CHÚC MỪNG cho Nguồn Sống trong ngày Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa và Bí Tích Thêm Sức. Xin Thiên Chúa Chúc Lành và ban nhiều Hồng Phúc trên tất cả Quý Anh chị . Nguyện Xin Dấu Ấn Tình Yêu của Chúa luôn ĐẬM NÉT trong tâm hôn chúng ta bây giờ và mãi mãi.

Thay Mặt Nguồn Sống.
Anh Đào