DANH SÁCH  QUƯ ÂN NHÂN ĐĂ ĐÓNG GÓP 
CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ MÙA CHAY 2012
(FINAL)

--oOo--


“Hăy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau
trong đức bác ái và trong việc lành”
.

----------------------------------------

 

1        Cô Nàng Thơ Áo Tím

2        Cô kim Luyen

3        Chị Chieu tim_14

4        Anh chi Doi nui

5        Ẩn danh

6        Pham Phuoc

7        Chi LaThuPhai

8        Chi DaLat HoangHon_3

9        Chị Hoang Hon Tim

10      Chị Nguyễn Thị Kim Chi

11      Chị Con Tin Chua

12      Anh chị hhong

13      Anh Nguyen Duy- Anh Nguyen Anh – 2 Ân nhân ẩn danh

14      Ân nhân ẩn danh

15      Anh Kim Long

16      Minh Châu

17      Ân nhân ẩn danh

18      Nhóm Chị Nai Vang

19      Chị Xin Vang

20      Cộng Đoàn Reims

21      Chị Tram Huong 2

22      Chị Dang Len Me

23      Chị Kim Anh 8

24      A/C Diep, bạn chi DLHH 10

25      ChiMon, bạn chi DLHH 10

26      Bác gái chi DLHH 10

27      Chi Cuc Ban Chi DLHH

28      Chi Dalathoanghon10

29      Ân nhân ẩn danh

30      Ân nhân ẩn danh (ẩm thực và tiền xe)

31      A/C Kim Hoang

32      A/C Duoc-Thao

33      A/C Hiep-Bich

34      A/C Ha Dong-Hong Van

35      A/CThien Huong-PhucAm

36      A/C Dao Nguyen

37      A/C Nga Lam 

38      A/C Ha Nguyen Chi Dieu(Truong-Son)Chi Truc Mai ban chi Tong Yen

39      A/C Yen Tong 

40      A/C David- Tiffany Tran

41      Chị Phale Kim

42      Chị Như Anh

43      Chị Dang Ngai_1

42      Anh Que Huong13

44      Chị Phuong Nguyen

45      Anh Nghia

46      Chị Tinh Sau

47      An Danh

48      Chị Tinh Doi Bo Vo

49      Anh Thanh Luong

50      Chi Yeu Thuong

51      Ẩn danh

52      Vicky Nguyễn

53      Anh Con Khi Kho

54      Chị Lang Le Mot Minh 1

55      Chị Tin Mừng 6

56      ThienDuong_12

57      Tieu Quay

58      Chị Hằng Phạm

59      Anh Trung Nghĩa

60               Trung2004

61               Anh Nữa Đời Hư (Bạn Thủy Đỗ)

62               Chị 3296 (Bạn Thủy Đỗ)

63               Map Oi

 

 

 

TỔNG CỘNG: 63 Ân nhân

 

 

 

 

 

Up date : 14/4/2012