DANH SÁCH  QUƯ ÂN NHÂN ĐĂ ĐÓNG GÓP 
CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ MÙA CHAY 2013
(Tính tới ngày 03-04-2013)

--oOo--


“Tin trong Đức Mến khơi dậy ḷng Bác ái.”

----------------------------------------

 

1        Ẩn Danh

2        May Chieu

3        Ẩn Danh

4        Bác LayChuaConDay

5        Ẩn Danh

6        Bác Kim Long

7        Em anh Phan

8        Hang Pham

9        Tuấn Trần

10      Chị La Thu Phai

11      Chị Đ̣ Chiều

12      Con gái chị Đ̣ Chiều

13      Con gái chị Đ̣ Chiều

14      Mai Thanh Nga

                   15      Que Huong13

16      Anh Nguyen Xuan Binh

17      Chị Tinh Sau

18      Chị BinhMinh

19      Anh Minh Chau

20      Anh Chị HHong1

21      tram_hương_2

22      cô Kim Luyen

23      chi Chieutim

24      Andre Nguyen Thanh

25      Cô DoiSimCoMe

26      Minh Tam   

27      dalat_hoanghon_2

28      Dang_len Me

29      Bac Roger

30      Anh chi Điệp

31      chi Mon

32      anh chi Tín

33      Ẩn Danh

34      Anh Chị Hoàng
35      Ẩn Danh

36      Anh Chị Guy
37      AnhChi DoiNui
38      Phale Kim    100

39      2 bé Andrew & Jackson (2cháu chị BinhMinh)

40      Các bạn chị NV

41      Chị Thuận Việt

42      Chị Phương Gia Lai        
43      Phong Sương

44      Anh chị Lan Nang Am

45      Uyên Phương

46      Ẩn Danh

47      Ngọc Oanh

48      Phuongvtus

49      Tuan Tran HAC

50      Ca Nho

51      Thien An

52      Anh conkhikho

53      Tinh Doi Bo Vo

 

 

 

 

TỔNG CỘNG: 53 Ân nhân

 

 

 

 

 

Up date: 03-04-2013