TM TNH TRI N

+ + +

 

     Trong tm tnh tri n, gia đnh TTCGS & NVHB chng con xin cảm ơn đến qu cha, qu tu sỹ, qu n nhn, qu anh chi em trong Gia đnh đ đồng hnh dng lời cầu nguyện cho chương trnh chia xẻ qua những giờ kinh, đ tham gia đng gp rộng tay cho chương trnh chia xẻ ma chay 2013, ring với anh chi em bn Việt Nam. Gia đnh TTCGS & NVHB cũng cảm ơn qu anh chi em đ đại diện gia đnh, mang tm tnh yu thương đến tận nơi thăm hỏi trao qu cho những người anh em bệnh phong kh ngho người dn tộc Giarai v Bana đang sinh sống trong Gio phận Kontum. 

 

Chng con cũng cảm ơn Đức Cha Micae, Cha Phr Nguyễn Vn Đng Tổng đại diện gio phận Kontum, qu cha Phaol Nguyễn Văn Cng cng qu thầy Dng Cha Cứu Thế, qu cha Giuse Trần Văn Long cng qu thầy Dng Phanxico kh khăn, qu soeurs Dng Thnh Phaol đ trợ gip, đn tiếp v cho php chng con được đến trực tiếp thăm hỏi, chỉa xẻ trao qu cho những gia đnh người dn tộc bệnh phong kh ngho tại cc gio điểm truyền gio m qu cha, qu soeur đang phụ trch.

  

Nguyện xin Thin Cha l nguồn yu thương, l Đấng giu lng thương xt v qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Ha Bnh ban mọi ơn lnh v tun đổ mun hồng n xuống qu cha, qu tu sỹ, qu n nhn, qu anh chị em cng Gia quyến.

 

 

 Gia Đnh

TTCGS & NVHB