DANH SÁCH ÂN NHÂN CHƯƠNG TR̀NH MÙA CHAY 2016
(Tính tới ngày 31/3/2016)

--oOo--


Người nghèo được hưởng đặc quyền của Ḷng Thương Xót
của Thiên Chúa" (Misericordiae Vultus, 15)
(Đức Thánh Cha Phanxicô)

-----------------

 

1        Anh Chị Minh Châu

2        Anh Chị Lan Nang Am

3        Chị Nguyễn Kim Hoa

4        Phale Kim

5        Anh AoTrangBuiDoi

6        Chị Hương Tn Salon

7        Bác LayChuaConDay

8        Chị BinhMinh

9        Chị RangDong

10      Ẩn Danh
11      Cô Đoi Sim co Me

12      Cô Mien Son Cuoc

13               Chị Chieu Tim

14               Jesse Pham

15               Phuongtus

16               Ẩn Danh KT

17               Đỗ Huệ

18               Tina Trương

19               Mai Thanh Nga

20               Anh Tuấn Canada

21               Anh Tran Chau

22               NV

23               Anh Ca Nho

24               Chị Tinh Sau

25               Em Thảo Cafe Tuấn Ngọc 2

26               Phúc cháu chị Nai

27               Tear of love

28               Hoang Lan

29               motdoidihoang-1     

30               Gia dinh Kim Ly      

31               Anh Thuần Ngô       

32               Chị Thuỷ Tiên         

33               Chị Thuư Trần         

34               Chị Vương Kim Thuỷ        

35               Chị Hang Pham       

36               Anh Tuấn Trần        

37               Chị Thiên An           

38               Thu Trinh      

39               GĐ Chị Đ̣ Chiều    

40               Anh Chị Tran Ha va Hong Van    

41               Anh Chị Khanh Ngoc Hue           

42               Thục Đoan   

43                Hon Nho De Thuong

44               Anh Nguyễn Hữu Zalora

         

 

TỔNG CỘNG: 44 Ân nhân

 

Up date: 31-03-2016