DANH SCH N NHN
CHƯƠNG TRNH CHIA XẺ MA CHAY 2019

(Cập nhật tới ngy 30/4/2019)

--oOo--


Sức mạnh chữa lnh của lng thống hối v ơn tha thứ.

(Đức Thnh Cha Phanxic Sứ Điệp Ma Chay 2019)

-----------------

 

1 Nguyễn Quang Tn v Nguyễn Thanh Tm

2 Bch Lin

3 Đỗ Quốc An

4 Nguyệt nh

5 Sỹ Bảo

6 Trương Quốc Tuấn

7 Chị Farawayland

8 Chị Rạng Đng

9 Chị Ha Đặng Menard

10 Anh Trần Chu

11 Chị Luận Blake

12 HD

13 Thanh Hương

14 Candy Nguyễn

15 Chị Hồ Đo

16 Phương Mai

17 Mai Sikiew PST

18 Hằng (Hến)

19 Vương Kim Thủy

20 Phan Ha

21 Đinh Thị Thy Liễu

22 Đinh Đức Mạnh

23 Nguyễn Thị T

24 Vũ Thị Ba

25 Phạm Thị Tuyết Nga

26 u Dương H

27 Nguyễn Uyn Sơn

28 Maria Nguyễn Ngọc

29 Lm Huy Phc

30 Lưu Hong Nhựt

31 Đo Thu Tm

32 Ng Thị Bảo Trm

33 Trương Kim Yến

34 Chị Đ Chiều v 2 chu

35 Gia đnh Su Heo

36 Gia đnh Thủy - Hng

37 Tear of Love

38 Anh Thanh Lương

39 Ẩn Danh

40 Minh Chu

41 Chị Oanh Diệp

42 Hải Đăng

43 Thy Huỳnh

44 G/Đ chị Huệ L

45 V/C Mỹ Thoại

46 Quốc Huy

47 Karoline Kim Phạm

48 Huệ Phạm

49 Helena Phạm

50 Camto Vu

51 C Nhung Nguyen

52 Kimmy Nguyen

53 Ẩn Danh

54 B L Tường Vn

55 Ng Thnh Bắc

56 Hoa Kim Nguyễn

57 Bạn Thy Trần

58 Chị Trn (Kim Hi)

59 Văn Joseph

60 Chung Một Tấm Lng

61 Hằng Phạm

62 Nguyễn Quốc Lun

63 L Hong Thi Thi

64 Anh Lan Nang Am

65 Tuyết Phương Ha

66 C Bnh

67 Anh Long

68 Anh Xun Việt

69 Phượng

70 Nhi

71 Chị Thy Dung

72 Phong Hương

73 Phạm Hải

74 Ẩn Danh

75 PhươngVtus

76 Nguyễn Quốc Tuấn

77 Như Quỳnh

78 Quỳnh Thư

79 Kim Thủy

80 Chị Phượng

81 Chị Ph Cường

82 Mai Trần

83 Hasaki

84 L Thị Thu Vn

85 Đinh Thị Thy Hằng

86 Chị Tresa Vu Thị nh Tuyết Xe

87 C Ba caritas

88 C T Quyn

89 Ẩn Danh

90               Thanh Trc

91               Mai Anh

92               Chị Phương Gia Lai

93               Chị Lnh (bạn anh Vn Dốc Mơ)

94               Chu Phc (chu Chị Nai)

95               Lộc Vũ

 

TỔNG CỘNG: 95 n nhn

 

(Cập nhật tới ngy 30/4/2019)