DANH SÁCH  QUƯ ÂN NHÂN ĐĂ HỒ TRỢ CHO

CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ T̀NH THƯƠNG

MÙA CHAY 2020 (Tính tới ngày 15/5/2020)

 (List of Benefactors for 
SHARING LOVE Program - LENT 2020)


--oOo--


"Giàu có để chia sẻ, chứ không phải để giữ cho riêng ḿnh"

(Đức Thánh Cha Phanxicô – Sứ Điệp Mùa Chay 2020)

-----------------

 

1. Chị Hong Cong

2. Bác Dương Thị Sửu

3. Soeur  Thérèse  Marie Phạm

4. chị Hoà Đặng Menard

5. chị Rạng Đông

6. chị Luận Blake

7. anh Trần Châu

8. Mr. Michael Laurence La France

9. chị Trịnh Ngọc Linh

10. chị Kim ( bạn Chị Ngọc Linh )

11. Cô ChapNhanDoiCanVe

12. Chị Chieu Tím

13. Cô MienSonCuoc

14. Ẩn Danh

15. Chị Oanh Diệp

16. Karoline Kim Phạm

17. Helena Phạm

18. Huệ Phạm

19. Chao Tran

20. Tear of Love

21.  An Lộc

22. Lê Hoàng Thi Thi

23. Ẩn Danh

 

 

 

 

TỔNG CỘNG: 23 Ân nhân

(Tính tới ngày 15/5/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

.