DANH SÁCH  QUƯ ÂN NHÂN ĐĂ HỒ TRỢ CHO

CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ T̀NH THƯƠNG

MÙA CHAY 2020 (Tính tới ngày 12/06/2020)

 (List of Benefactors for 
SHARING LOVE Program - LENT 2020)


--oOo--


"Giàu có để chia sẻ, chứ không phải để giữ cho riêng ḿnh"

(Đức Thánh Cha Phanxicô – Sứ Điệp Mùa Chay 2020)

-----------------

 

1.       Chị Hong Cong

2.       Bác Dương Thị Sửu

3.       Soeur  Thérèse  Marie Phạm

4.       Chị Hoà Đặng Menard

5.       Chị Rạng Đông

6.       Chị Luận Blake

7.       Anh Trần Châu

8.       Mr. Michael Laurence La France

9.       Chị Trịnh Ngọc Linh

10.     Chị Kim ( bạn Chị Ngọc Linh )

11.     Cô ChapNhanDoiCanVe

12.     Chị Chieu Tím

13.     Cô MienSonCuoc

14.     Ẩn Danh

15.     Chị Oanh Diệp

16.     Karoline Kim Phạm

17.     Helena Phạm

18.     Huệ Phạm

19.     Chao Tran

20.     Tear of Love

21.     An Lộc

22.     Lê Hoàng Thi Thi

23.     Ẩn Danh

24.     HD

25.     Anh Ngô Thành Bắc

26.     Khắc Đức

27.     Gia đ́nh Chị Đ̣ Chiều

28.     Minh Châu

29.     Jenny Nguyen (Ty)

30.     Villa Nguyen

31.     Anh Lan Nang Am

32.     Chung một tấm ḷng

33.     Nguyễn Quốc Huy

34.     Kimmy Nguyen

35.     V/C Mỹ Thoại

36.     Chị Phạm Thị Nguyệt Ánh

37.     Bạn Thúy Đinh

38.     2 bé Quỳnh -Thư

39.     Bé Tường Vy

40.     Bạn Thanh Hà

41.     EM GAI

42.     Cô Teresa Vũ Thị Ánh Tuyết 

43.     Ẩn danh

44.     Đinh Đức Mạnh

45.     Đinh Thị Thuư Liễu

46.     Đinh Thị Thuư Hằng

47.     Ẩn Danh

48.     Chị T́nh Sầu

49.     Trương Quốc Tuấn

50.             Ngô Thị Kim Thủy

51.             Maria Nguyễn Thị  Như  Hân

 

 

TỔNG CỘNG: 51 Ân nhân

 

(Tính tới ngày 12/06/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

.