DANH SCH QU N NHN Đ HỒ TRỢ CHO

CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ TNH THƯƠNG

MA CHAY 2021 (Tnh tới ngy 01/5/2021)

(List of Benefactors for
SHARING LOVE Program - LENT 2021)

--oOo--


Hy đi v cũng hy lm như vậy (Luca: 10,37) 

 

1 Chị Hong Cong

2 B Mai (Sikiew Pst)

3 Anh Thanh Hng

4 Tear of Love

5 Anh Thanh Luong

6 C ChapNhanDoiCanVe

7 C DangMeDoiCon

8 C MienSonCuoc

9 Chị Chieu Tim

10 Ẩn danh

11 Bạn của Phượng

12 Ẩn Danh

13 Nguyễn Xun Khoa ( Khoa X Nguyen)

14 Anh Nguyễn Hng (Hung Nguyen )

15 Luu Hoang Nhut

16 Đinh Đức Mạnh

17 Em Ngọc

18 1 GĐ ở Nauy

19 GĐ chị Thắm

20 Minh

21 Chị Oanh + Hn

22 Nhung Nguyen

23 Thai Pham

24 HD-1

25 HD-2

26 Chị RangDong

27 Anh Trần Chu

28 (NoName)

29 Chị Ho Đặng Menard

30 J+M

31 Hoa Kim Nguyễn

32 Nhm A/C Lan Nang Am

33 Chị Oanh Tong

34 Chị Yen Tong

35 Bc Bac Le

36 Bc Thu Nguyen (B.Co)

37 A/C Anh-Van

38 Chị Tuyet Le

39 Chị Truc Phuong

40 A/C Toan-Lily Nguyen

41 Chị Victoria Phuong Le

42 Minh Chau

43 Bạn của Phượng tại USA

44 B Phượng Chị Thoa

45 B H

46 GĐ Chị Đ Chiều

47 Nhm FS, Chị Candy & Wally (Magnussen)

48 Kerry (Magnussen)

49 Anh Bevis ( Magnussen)

50 Anh Vincent ( Magnussen)

51 Anh Jacky (Magnussen)

52 Anh Danh (Magnussen)

53 Đinh Thị Thu Liễu

54 Kim Lin

55 B Ngoại

56 D Ba

57 T Nguyệt nh

58 Cao Thi Bich Lin

59 B Quỳnh Thư

60 B Thanh Huong

61 B Tường Vy

62 Em Chi

63 GĐ Mỹ Thoại

64 Chung Một Tấm Lng

65 Chị Khnh (TMV Vũ Nam)

66 Chị Thắng ( Daii-chi Life Q6)

67 Chị Maria (Magnussen)

68 Chị Mia (Magnussen)

69 Anh Yanni Lai (Cty Tuấn Lộc)

70 Anh Chiều Buồn

71 Vợ chồng chu Loan Chnh

72 Anh Ve Sầu

73 Anh Lạc Đường Khuya

74 Chị Christine

75 B Đo

76 Chị Bi

77 Ẩn Danh

78 Chị Tn (Trảng Di, Bin Ho)

79 C Tư Quyn

80 C Ba

81 ACE An Lộc

82 Trust in you

83 Tnh Sầu

84 Ẩn Danh

85 Chị Anne (BD)

86 Chị Ngọc Huyền ( Ehome4)

87 Anh Ng Thnh Bắc

88 Vợ Chồng B Hồng

89 Chị Ước G

90 Con trai Chị Ước G

91 Chị Son

92 Anh 1/2

93 Anh Tư Cầu

94 Anh Mạnh bạn anh Tư Cầu

95 Ku Bờm

96 Anh Sỹ Bảo

 

TỔNG CỘNG: 96 n nhn

 

(Tnh tới ngy 01/5/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.