DANH SCH  QU N NHN Đ ĐNG GP 
CHƯƠNG TRINH CHIA XẺ MA CHAY 2011 
Lng Thương Xot Cha qua sự kiện phong Chn Phước

- Đức Thnh Cha Gioan Phaol II -

 

 

1/       Bc Kim Long

2/       Chị Tinh Sầu

3/       Anh Thanh Lương

4/       Anh Minh Chu

5/       Chị Uyn Phương

6/       Chị Hằng Phạm

7/       Anh Đồi Ni

8/       Anh Trung 2004

9/       Một n nhn ẩn danh

10/     Một n nhn ẩn danh

11/     Nợ_Đời

12/     Cha Chăn Nui Ti

13/     Một n nhn ẩn danh.

14/     Chị Thin An

15/     Một n nhn ẩn danh

16/     Chị Mập ơi

17/     Anh Qu Hương 13

18/     Chị Nguồn Sống

19/     C Nng Thơ o Tm

20/     A/C hhong_1

21/     Anh KhcNhacTinh

22/     Anh Đi Trn My

23/     Chị Quỳnh Như

24/     A/C Nhớ Nam Quan

25/     Chị ByGio v MaiMai.

26/     A/C LanNangAm

27/     Nhm Chị Nai Vang

28/ Chi Bich FSM bạn A/C LanNangAm

29/ Một n nhn ẩn danh bạn Chị Thuy Tien

30/ Chị Tin Mung

31/ Anh Dũng bạn Chị Thuy Tien

32/ Anh Việt bạn Chị Thuy Tien

33/ Anh Phan

34/ Chi Yu Thuong

35/ Anh Casi Ngho bạn Chị ThuyDo

36/ Chị 3296 bạn Chi ThuyDo

37/ Anh Nửa Đời Hư bạn Chi ThuyDo

 

Tổng cộng chương trnh: 37 n nhn

 

 

Tri n

--//--

 

Gia Đnh Thnh Tm Cha Gisu & Nữ Vương Ha Binh. Xin tri n đến Qu vị n nhn đ c lng hảo tm tham gia chương trỉnh. Xin tri n đến những lời cầu nguyện của Anh Chi Em trong những giờ kinh phng Thnh Tm Cha Gisu v Nữ Vương Ha Bnh, Xin tri n đền những Anh Chi Em thiện nguyện đ đến tận nơi trao qu v thăm hỏi những người dn tộc đau yếu, kh ngho.

Gia Đnh Thnh Tm Cha Gisu & Nữ Vương Ha Bnh chng con cũng xin tri n đến Qu Cha Chnh xứ, hai Cha Ph xứ Gio xứ Nhn cơ. Qu Soeurs Dng Nữ Vương Ha Bnh cộng đon Nhn Cơ v cộng đon Kiến Đức. Qu Anh Chi Em dồng bo người dn tộc trong 24 Bon ( Bun lng) thuộc Gio xứ Nhn cơ. Qu Cha, Qu Soeurs, Qu Anh Chi Em dồng bo người dn tộc đ phối hợp, gip đỡ, đn nhận v tạo điều kiện thuận lợi cho chng con, để cộng việc chia sẻ được thnh cng tốt đẹp.

Nguyện xin Thin Cha l Đấng giu lng thương xt, l Thin Cha quyền năng hằng yu thương v qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Nữ vương Ha bnh, lun tun đổ mun hồng n trn Qu Cha, Qu Soeurs, Qu n nhn Qu Anh Chi Em.

 

Gia Đnh

Thnh Tm Cha Gisu

& Nữ Vương Ha Bnh

 

 

 

Ma chay 2/5/11