Thư Cm Ơn.

+ + +

 

Gia Đnh Thnh Tm Cha Gisu & Nữ Vương Ha Bnh xin thay mặt dn lng, cc em thiếu nhi người dn tộc KHo trong Gio điểm Png Ting, xin chn thnh cm ơn Qu cha, Qu tu sỹ, Qu n nhn, Qu anh chi em trong Gia đnh đ dng lời cầu nguyện trong những giờ kinh trn hai room, đ đng gp v tham gia đến tận nơi thăm hỏi, sinh hoạt cng trao qu cho cc em thiếu nhi trong dịp tết trung thu 2011.

Nguyện xin Thin Cha l nguồn yu thương, l Đấng giu lng thương xt v qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Nữ Vương Ha Bnh lun tun đổ mun hồng n xuống trn Qu cha, Qu tu sỹ, Qu n nhn, Qu anh chi em cng Gia quyến.

 

Gia Đnh

TTCGS & NVHB

 

********************************************************************

 

DANH SCH N NHN ĐNG GP CHO CHƯƠNG TRNH
TRĂNG RẰM PNG TING.

= + =

 

 

1/ A/C. LAN NANG AM

2/ ANH PHAN

3/ ANH KIM LONG

4/ CHỊ NGUỒN SỐNG

5/ CHỊ HẰNG PHẠM

6/ CHỊ TNH SẦU

7/ CHỊ TINHDOI BOVO

8/ CHỊ THIN MINH

9/ CHỊ KO TEN

10/ CHỊ PHALE KIM

11/ CHỊ YU THƯƠNG

12/ CHỊ PHUONGTHAO Đ NẴNG

13/ CHỊ TIN MỪNG

14/ CHI LANGLE MOT MINH

15/ ANH QUE HUONG_13

16/ ANH MINH (C)

17/ CHỊ NHƯ ANH (C)

18/ CHỊ THUY TIEN

19/ CHỊ NHƯ

20/ CHỊ MY TM

21/ CHỊ 3296 ( BẠN CHỊ THỦY ĐỖ)

22/ ANH NỬA ĐỜI HƯ ( BẠN CHỊ THỦY ĐỖ)

23/ ANH TỬNG LNG G ( BẠN CHỊ THỦY ĐỖ)

24/ ANH CHAMPION ( BẠN CHỊ THỦY ĐỖ)

25/ CHỊ VIBA ( BẠN CHỊ THỦY ĐỖ)

26/ CHỊ HOA HAM TIEU

27/ MỘT N NHN ẨN DANH

28/ A/C TUAN TRAN V A/C MAY XANH ( DỐC MƠ)

29/ CHỊ BE THICH CON LUA

30/ MỘT N NHN ẨN DANH.

31/ MỘT N NHN ẨN DANH.

 

Tổng cộng 31 n nhn.

 

 

 

 

 

 

 

 

.