Tôn Sùng Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Jesus, I Trust In THEE !


LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:
 • Bài Hát : Long Thuong Xot Chua


 • Bắt đầu :

 • 1 Kinh Lạy Cha.....
 • 1 Kinh Kính Mừng....
 • 1 Kinh Tin Kính
 • Hát (1 lần ):
  Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con.
  Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài .


  Mỗi hạt lớn đọc :
  Lạy Cha Hằng Hữu,
  con xin dâng lên cha Mình và Máu, Linh Hồn và
  Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha,
  là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
  - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

  Mười hạt nhỏ đọc:
  Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
  - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Để kết thúc :

 • đọc ba lần :
  Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,
  - xin thương xót chúng con và toàn thế giới .

 • và đọc ba lần :
  Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là
  nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con,
  con trông cậy nơi Ngài .  Chuỗi hạt Lòng Thương Xót này đã làm được bao nhiêu phép lạ cho kẻ có tội và sắp chết ăn năn trở lại , như cuốn nhật ký đã ghi lại .

  Chúa nói với chị Faustina rằng : " Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi . Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là - lời cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại . Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được ta nghe và nhậm lời . "

  Vào dịp khác Chúa lại nói : " Ta muốn con hiểu rằng , tình yêu cháy nóng trong Trái Tim Ta vì thương các linh hồn . Con dư hiểu điều này khi con suy gẫm cuộc thương khó của Ta . Hãy kêu cầu Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân, vì Ta khao khát phần rỗi họ . Khi con đọc lời nguyện sau đây với 1 tấm lòng ăn năn và niềm tin cho một tội nhân nào đó - thì ta sẽ ban cho họ được ơn trở lại : " Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài . "