KINH KNH TRI TIM RẤT TỪ BI THƯƠNG XT CỦA CHA GISU V MẸ MARIA

 

 

    Chng con tn knh, ca tụng ht khen, hết lng knh mến Tri Tim Cha v Mẹ; chng con l kẻ tội lỗi, chạy đến ẩn mnh trong Tri Tim hai Đấng, chng con muốn thuộc về hai Đấng v muốn được lun lun ở trong Hai Đấng.

Xin Tri Tim Cha v Mẹ thanh tẩy, soi sng, thnh ha v cứu chữa chng con.  Lạy Cha Gisu! chớ g chng con được knh mến Cha; cng với Rất Thnh Tri Tim Đức Mẹ.  V lạy Mẹ Maria, chớ g chng con được knh mến Mẹ như Cha Gisu đ mến yu Mẹ; l Mẹ của Người; v l Đấng Đồng Cng với Người trong việc cứu chục nhn lọai.

     Lạy Tri Tim Cực Thnh Cha Gisu, sống động trong Mẹ Maria, v lạy Tri Tim Rất Thnh Mẹ Maria, sống động trong Cha, xin chc tụng, tn knh, ca ngợi hai Đấng đng được mến yu v noi gương bắt chước.

     Lạy Tri Tim Cực Thnh Cha Gisu đ chịu lưỡi đồng đm thu qua vị tội lỗi chng con, Cha đ ban cho chng con Mẹ của Cha từ trn ni Calv; lạy Tri Tim Rất Thnh Mẹ Maria đ bị gươm thu qua khi ngắm nhn sự đau đớn của Con Ch Thnh chịu đng đinh để cứu chuộc chng con.  Chớ g mọi người thế gian chc tụng, ngợi khen, tn knh v mến yu Tri Tim Cha v Mẹ!

     Chng con tn vinh sự kết hiệp mật thiết giữa hai Tri Tim cực thnh; v dng lời cảm tạ Thin Cha Ba Ngi Ch Thnh về việc ny.  Chớ g khắp nơi, từ Nam ch Bắc đều cng gang ln lời :   chc tụng, ngợi khen Rất Thnh Tri Tim từ bi thương xt của Cha Gisu v Mẹ Maria! 

     Lạy Tri Tim rất từ bi thương xt Cha Gisu v Mẹ Maria, xin ban ơn cho chng con biết ăn năn sm hối, xin cất tnh ch kỷ khỏi tri tim chng con, v cho trn đầy Tnh yu Thin Cha, l Cha chng con, trn đầy tnh yu của Cha v Mẹ, tnh yu của người anh chị em chng con.

     Xin han cải tm hồn chng con, bằng cch ban ơn cho chng con biết noi theo gương Cha v Mẹ, xin thiết lập trong tm hồn mọi người vương quyền chn l, tnh yu, cng l v thnh thiện của hai Đấng.  Xin ngự trị trong gia đnh chng con, trong Hội Thnh, trong x hội v mọi dn nước.

     Chớ g sự kết hiệp giữa hai Tri Tim cực Thnh Cha v Mẹ; một sự kết hiệp mật thiết đến nỗi hai Tri Tim trở nn như một; lm cho mọi tinh thần v tm hồn nhn lọai lin kết với nhau trong sự bnh an, ha thuận, cng bằng v tnh thương.  Amen.
.