KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU


"Lúa chín đầy đồng mà thiếu Thợ Gặt"


Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành
Đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái
Xin Chúa sai những người thợ lành nghề và tận tụy
Đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha

Xin Cha gieo vào lòng các bạn TRẺ hôm nay
Những ước mơ lớn lao
Những lý tưởng cao cả
Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai
Để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở
Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức
Cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương
Thấy được những mất mát của bao người đau khổ
Và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng
Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn TRẺ
Để họ quãng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu
Sống như Ngài đã sống
Và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian
Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con
Thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội
Để tất cả trở thành những môi trường tốt
Giúp các bạn TRẺ dễ dàng tìm gặp ý Cha . AMEN