Knh gửi: Qu Cha, qu n nhn, qu anh chi em trong

Gia đnh TTCGS & NVHB.

 

 

Gia đnh TTCGS & NVHB xin được thng bo về việc khng tổ chức trung thu năm 2012.

 

Như thng lệ hằng năm chng ta c một lần chia sẻ bc i vo dịp ma chay v một lần tổ chức tết trung thu cho những vng kh khăn c cc em thiếu nhi ngho, với nghĩa gip cc em c học cụ học tập trong năm học mới v tổ chức sinh hoạt ma ln mang lại cho cc em c những giy pht vui chơi trong ngy tết của cc em.

 

Ring năm 2012 ny, chng ta c ln kế hoạch sẽ chọn một trong ba nơi để tổ chức

1/ Madaguoi - Gio phận Đ lạt.

2/ Hiếu lim - Gio phận Xun lộc

3/ Ty ninh Gio phận Ph cường.

 

Sau khi người của chng ta đi tiền trạm tại ba nơi ny th c nhận xt so với nhưng nơi chng ta đ tổ chức th những nơi ny cũng cn đỡ hơn nn chng ta sẽ tạm dừng khng tổ chức trung thu trong năm 2012 ny m tập trung vo chuyến chia sẻ bc i ma chay 2013.

 

Nhn đy gia đnh TTCGS & NVHB cảm ơn qu Cha, qu n nhn v qu anh chị em trong gia đnh đ hỗ trợ duy tr mọi hoạt động của gia đnh TTCGS & NVHB trong những năm thng qua. Nguyện xin lng Cha thương xt v qua lời cầu bầu của mẹ Maria Nữ Vương Ha Bnh ban mọi ơn lnh xuống qu Cha, qu n nhn, qu anh chi em cng gia quyến.

 

Trn trọng

 

TM. Gia Đnh

TTCGS & NVHB