KINH LẠY CHA PHẠT TẠ

CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 

 

Thánh nữ Mechtilde (1241-1299) người Đức.  Thánh nữ được đặc ân trông thấy CHÚA GIÊSU hiện ra nhiều lần.  Và một trong những lần hiện ra ấy,  CHÚA GIÊSU đă dạy cho chị Kinh Lạy CHA cầu cho các Linh Hồn nơi Lửa Luyện H́nh.  Sau đó, cứ mỗi lần đọc Kinh Lạy CHA này,  thánh nữ Mechtilde trông thấy đông đảo các Linh Hồn trong Luyện Ngục được Chúa rước về Trời.

****************

 

Lạy CHA chúng con ở trên Trời.  Con cầu xin CHA, lạy CHA Thiên Quốc, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, bởi v́ các Linh Hồn đă không yêu mến CHA đủ, cũng không tôn vinh CHA cân xứng, đúng với địa vị CHA, Đấng vừa là Chúa vừa là CHA, đă v́ ḷng nhân lành mà nhận các Linh Hồn làm con của CHA.  Trái lại, các Linh Hồn v́ phạm tội, mà xua đuổi CHA ra khỏi ḷng họ, nơi mà CHA vẫn hằng mong muốn ở lại.

 

Để đền bù các lỗi phạm này, con xin dâng CHA t́nh yêu và ḷng kính trọng mà Con CHA nhập thể, đă bày tỏ cùng CHA, suốt thời gian sống tại thế.  Con cũng xin dâng CHA mọi việc hăm ḿnh, mọi đền bù mà Con CHA đă làm, và chính nhờ các việc lành này, mà Con CHA tẩy xóa và chuộc đền các tội lỗi của loài người.     Amen.

 

Chúng con nguyện danh CHA cả sáng.  Con nài van CHA, lạy CHA Chí Lành, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện H́nh, bởi v́ các Linh Hồn đă không luôn luôn tôn vinh danh thánh CHA cách cân xứng.  Các Linh Hồn đă nhiều lần gọi danh CHA cách bất cẩn, và đă làm ô danh tên gọi Kitô hữu, bằng đời sống bất xứng của ḿnh.

 

Để đền bù tội lỗi các Linh Hồn đă phạm, con xin dâng lên CHA, mọi danh dự mà Con Chí Ái CHA đă làm cho danh CHA được cả sáng, bằng lời nói và bằng việc làm, suốt trong thời gian tại thế của Con CHA.   Amen.

 

Nước CHA trị đến.  Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội, bởi v́ các Linh Hồn đă không luôn luôn t́m kiếm, cũng không hề ước mong, cho Nước CHA trị đến, ước mong với ḷng nhiệt thành, và chú tâm đến Nước CHA, là Nước duy nhất, nơi được an nghỉ đến muôn đời.

 

Để đền bù cho sự hờ hững làm việc lành của các Linh Hồn, con xin dâng lên CHA niềm mong ước dạt dào của Con Chí Thánh CHA, Ngài không ngừng cầu mong, cho các Linh Hồn trong Lửa Luyện Tội, được mau mau vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài.   Amen.

 

Ư CHA thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội, cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi v́ các Linh Hồn đă không luôn luôn, đặt ư muốn của họ, dưới ư muốn của CHA; họ đă không chu toàn, thánh ư CHA trong mọi sự và rất thường khi, họ chỉ sống và hành động theo ư muốn của họ mà thôi.

 

Để đền bù cho sự bất tuân của các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, con xin dâng lên CHA sự thuần thục hoàn hảo của Trái Tim đầy t́nh yêu của Con Chí Thánh CHA đối với thánh ư CHA và sự tuân phục sâu xa nhất mà Con CHA bày tỏ cùng CHA, khi Con CHA vâng phục CHA cho đến chết trên Thánh Giá.   Amen.

 

Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.  Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện H́nh, bởi v́ các Linh Hồn đă không luôn luôn, nhận lănh Bí Tích Thánh Thể, với ḷng ao ước đủ; các Linh Hồn cũng thường nhận lănh Bí Tích này, với sự lo ra chia trí và không có ḷng mến, hay đôi lúc c̣n dám nhận lănh cách bất xứng, hay tệ hại hơn nữa, đó là chểnh măng trong việc nhận lănh Bí Tích Thánh Thể.

 

Để đền bù mọi tội lỗi trên đây mà các Linh Hồn đă vấp phạm, con xin dâng lên CHA, sự thánh thiện cao cả và sự trầm mặc lớn lao của CHÚA GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, Con Chí Thánh CHA, cũng như t́nh yêu nhiệt thành mà qua đó, CHÚA GIÊSU đă ban cho chúng con hồng ân khôn sánh này là bí tích Thánh Thể.   Amen.

 

Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.  Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội, v́ đă vấp ngă phạm bảy mối tội đầu, cũng như không muốn yêu thương, cũng chẳng tha thứ cho kẻ thù của ḿnh.

 

Để đền bù cho mọi tội lỗi trên đây, con xin dâng lên CHA, lời kinh đượm đầy t́nh yêu, mà Con Chí Thánh CHA đă thân thưa cùng CHA, xin CHA thứ tha cho kẻ thù của Ngài, lúc Ngài bị đóng đinh trên Thánh Giá.   Amen.

 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.  Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi v́, rất thường khi các Linh Hồn đă không chống trả lại các cơn cám dỗ và các dục t́nh, nhưng đă đi theo kẻ thù của điều lành và đă ch́u theo các quyến rũ của xác thịt.  Để đền bù cho các tội lỗi trên đây, dưới mọi h́nh thức mà các Linh Hồn nơi Luyện Ngục đă phạm, con xin dâng lên CHA, chiến thắng vinh quang mà Chúa GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, đă chiến thắng trên thế giới này, cũng như đời sống rất thánh thiện, việc làm và những lao cực, sự đau khổ và cái chết nhục nhă của Ngài.   Amen.

 

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA hăy giải thoát chúng con khỏi mọi biến loạn, nhờ công nghiệp của Con Chí Ái CHA, và xin dẫn đưa chúng con, cũng như dẫn đưa các Linh Hồn nơi Lửa Luyện H́nh, vào trong Nước CHA, Nước của vinh quang vĩnh cửu, giống y như CHA vậy.   Amen.

 

 

**********************************

 

KINH HẰNG HỮU

 

Lạy Cha Hằng Hữu.  Con xin dâng lên Cha bửu huyết của Chúa Giêsu con Chí Thánh Cha, hiệp cùng các Thánh Lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu, để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi trong Giáo Hội phổ quát, nơi quê hương con, cho họ hàng bạn hữu, và trong chính gia đình con.   Amen.

 

Lạy Cha … ,  Kính Mừng … ,  Sáng Danh …

LỜI NGUYỆN : 
Chúng con cậy v́ danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.   Amen.

 

Chúa phán cùng Thánh Nữ Gertrude Cả rằng:

“Bản kinh này mỗi lần đọc có thể cứu được 1000 linh hồn nơi luyện ngục, kinh này cũng có hiệu lực với cả tội nhân còn sống nữa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.