Lời cầu khấn cùng Thánh Giuse

1.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân muốn âm thầm bỏ người bạn đường Maria một ḿnh.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân được Thiên Thần Chúa hiện đến nói cho biết mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

2.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân nh́n thấy Con Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo hèn túng thiếu nơi chuồng thú vật.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân nghe các Thiên Thần Chúa hiện đến ca hát chúc mừng ngày con trẻ Giêsu sinh ra làm người.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

3.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân cùng với Đức mẹ Maria bồng ẵm con trẻ Giêsu vào đền thờ chịu cắt b́.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân biết con ḿnh được mang tên là Giêsu, một tên cực thánh của Thiên Chúa.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

4.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân nghe thấy lời tiên tri Simeon nói về trẻ Giêsu con ḿnh và về Đức mẹ Maria ẩn chứa đầy mây mù dông băo.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân nghe biết rằng qua trẻ Giêsu này nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

5.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân phải cùng với gia đ́nh đi trốn tỵ nạn sang quê hương xứ xa lạ Ai Cập sinh sống.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân nh́n thấy những vị thần nhỏ bé khác bái phục thờ lạy con ḿnh là Chúa Giêsu.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

6.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân lại phải cùng với gia đ́nh lên đường dong duổi vượt sa mạc đi trở về quê hương.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân cùng với Mẹ Maria và Chúa Giêsu an cư lạc nghiệp về sinh sống ở quê hương Nazareth nước Do Thái.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

7.
Lạy Thánh Giuse, con nhớ lại sự đau khổ mà Thánh nhân đă cảm nghiệm, khi Thánh nhân lạc mất hài nhi Giêsu.

Nhưng con cũng nhớ đến niềm vui mừng, khi Thánh nhân t́m lại được con ḿnh, hài nhi Giêsu, thất lạc trong đền thờ Giêrusalem.

Qua sự đau khổ và niềm vui mừng Thánh nhân đă sống trải qua, xin Thánh Giuse phù hộ cho đời sống chúng con.

Lễ kính Thánh Giuse 19.03.2012

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.