Năm Thánh kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
08/12/2015 - 20/11/2016Kinh NĂM THÁNH KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT:
(đã được HĐGMVN chuẩn nhận)
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa dạy chúng con có lòng thương xót như Cha ở trên trời, và bất cứ ai thấy Chúa thì cũng như thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Ánh mắt nhìn yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Giakêu và Mátthêu khỏi lệ thuộc vào tiền bạc; giúp người đàn bà ngoại tình và bà Mađalêna khỏi cảnh tìm kiếm hạnh phúc nơi những tạo vật. Chúa đã khiến ông Phê -rô khóc than sau khi chối Chúa, và đã bảo đảm Thiên Đàng cho người trộm lành biết thống hối. Xin cho chúng con được nghe tiếng Chúa, như thể Chúa nói riêng với từng người chúng con, những lời Chúa đã nói cùng người đàn bà Samaritan: "Nếu con đã biết được ân huệ của Chúa!"

Chúa là hiện thân của Chúa Cha vô hình, của Thiên Chúa toàn năng biểu lộ trên tất cả mọi sự bằng ơn tha thứ và lòng thương xót. Xin cho Giáo Hội trở nên dung nhan hữu hình của Chúa trên khắp thế gian, Chúa đã sống lại và được tôn vinh. Chúa ước cho các mục tử mang lấy thân phận yếu đuối để họ động lòng trắc ẩn đối với những ai mê muội và lầm lạc: xin cho những ai đến gần Chúa cảm thấy như được chính Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

Xin ban Thần Khí Chúa và xin thánh hiến mỗi người chúng con để cho năm Lòng Thương Xót Chúa là năm hồng ân Chúa ban, và cho Giáo Hội, bằng dầu thánh Chúa và lòng nhiệt thành mới đem tin mừng đến cho những người nghèo khó, công bố tự do cho những kẻ bị giam cầm và áp bức, và phục hồi ánh sáng cho những kẻ bị đui mù.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.

Năm Thánh kính Lòng Thương Xót Chúa
8 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016