BÀI ÐỌC PHÚC ÂM

Thương Nhớ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II:

TIỂU SỬ Những Nét Chính Giây Phút Cuối Cùng

SuyNiem LmVXH: ĐTC GIOAN PHAOLÔ II : TUẦN CANH TUYỆT VỜI

Hinh Anh ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI
Tuong Duc Me NVHB Khoc tai VN

PALTALK >>> NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH - (2 TIẾNG)


Xin cầu cho Linh Hồn Linh Mục An tôn Phan Hữu Hậu .
Được Chúa gọi về ngày 23, tháng 4, 2017



Bắt đầu mở nhạc "NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH" (nhạc MIDI)


Làm dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .

 • Hát hoặc Đọc Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN :

 • Hát bài CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
 • Hát bài HAY CHIEU SOI
 • Hát bài LAY CHÚA THÁNH THẦN
 • Hát bài THANH THẦN HAY DEN
 • Hát bài XIN CHÚA BA NGOI


  Hoặc Đọc:
 • Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng., chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lưả kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống .
  Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
  Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. AMEN.

 • kinh Ngày Chúa Nhật : (Đọc trong Ngày Chúa Nhật)
 • Kinh Nghĩa Đức Tin
 • Mười Điều Răn
 • Sáu Điều Răn
 • Bảy Phép Bí Tích
 • Kinh Mười Bốn Mối
 • Cải Tội Bảy Mối
 • Phúc Thật Tám Mối

 • kinh TRUYỀN TIN :
  Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

  Kính mừng..... Thánh Maria......

  Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
  Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

  Kính mừng..... Thánh Maria......

  Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
  Đáp: Và ở cùng chúng con.

  Kính mừng..... Thánh Maria......

  Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
  Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  LỜI NGUYỆN

  Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

 • kinh NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG: (Đọc trong Mùa Phục Sinh)
  Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia
  Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia

  Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia
  Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia

  Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc - Alleluia
  Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia

  LỜI NGUYỆN

  Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

  Kinh TIN :
  Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


  Kinh CẬY :

  Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

  Kinh KÍNH MẾN :
  Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy . Amen.


  Kinh TIN KÍNH :

  Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông . Ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết ma` sống lại . Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội , tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy . AMEN.

 • kinh LẠY CHA : (1 lần)
  Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
  Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ , nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. AMEN.

 • kinh KÍNH MỪNG : (3 lần)
  Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử AMEN.

 • kinh SÁNG DANH : (1 lần)
  Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
  Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN .

 • kinh ĐỨC MẸ FATIMA DẠY:
  Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

  Lời Nguyện 2:
  Lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy Thần Thế cuả Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, bạn tình chí ái cuả Ngài . Lạy Chúa Giêsu Thánh thể ! Ôi bí tích cực thánh, bí tích thần linh, mọi phút giây chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài.


  Cách LẦN HẠT MÂN-CÔI :

 • 1 Kinh Tin Kính ...
 • 1 Kinh Lạy Cha ...
 • 3 Kinh Kính Mừng ...
 • 1 Kinh Sáng Danh ...
 • Gẫm 5 Sự Vui
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Sáng
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Thương
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Mừng
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Kinh LẠY NỮ VƯƠNG :

  Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương.
  Hỡi Ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh . AMEN.

  Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  Lạy Thiên Chúa, Con Một Chúa đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời , bởi công Người đã sống đã chết và đã sống lại . Nay chúng con kính nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria thì xin Chúa ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy và được lãnh phần thưởng hứa ban vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con . AMEN .


 • Kinh CẦU CHO CÁC THAI NHI :
  Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, chúng con thật lòng yêu mến Chúa . Chúng con nài xin Chúa đoái thương . Cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ . Xin cho các Thai Nhi trên thế giới của ngày hôm nay được thoát khỏi đại họa phá thai . Xin cho những người mẹ đang mang thai được ơn soi sáng và can đảm để gìn giữ con mình cho đến ngày sinh nở . Xin cho những người làm cha được ơn kính sợ Thiên Chúa để biết lãnh nhận trách nhiệm và tranh đấu cho sự sống của thai nhi . Xin cho các bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa để mạnh dạn từ chối và kịch liệt chống đối việc phá thai . Xin cho các nhà lãnh đạo được ơn đức tin và biết phụng thờ Thiên Chúa để lập nên những luật pháp bênh vực cho sự sống . Xin cho các Linh Mục của Chúa được ơn hóan cải hằng ngày để sống thánh thiện và sẵn sàng hy sinh tính mạng cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi . Hôm nay con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm nghèo làm Con Linh Hồn của con nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô là quan thầy của thai nhi và các bà mẹ có thai . Xin Chúa dủ thương nhậm lời chúng con và cậy vì lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con . AMEN .

 • SuyNiem : Lm.VuXuanHanh => Pha Thai-1, Pha Thai-2, Pha Thai-3.

 • SuyNiem : => THƯ GỬI MẸ YÊU DẤU ! <= from: "A PRAYER FOR THE ABORTOED BABIES"

 • Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG MẸ


  kinh KINH CẦU ĐỨC BÀ : (Đọc trong Tháng 5 & 10 )


 • Kinh THÁNH MÂU LA VANG :


 • Kinh CẦU CHO GIA ĐÌNH:

  Lạy Chúa là Cha toàn năng, ngay từ sáng thế, Cha đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Rồi khi Con Cha xuống thế làm người, chuộc tội cho nhân loại, Người đã muốn được sinh ra, nuôi dưỡng và xuất thân từ một gia đình, để thánh hóa và nêu gương cho các gia đình chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết luôn sống yêu thương thuận hòa, theo tinh thần Phúc Âm.

  Biết lắng nghe, thông cảm và kính trọng nhau khi vui cùng như lúc buồn.

  Biết nhẫn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư xử khác nhau.

  Biết chung thủy và hiếu nghĩa vơí nhau trong cuộc sống gia đình.

  Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái, và làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.

  Lạy Chúa, đời chúng con gặp nhiều gian nan thử thách, xin giúp con biết kiên tâm chịu đựng, và can đảm vượt qua. Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại thứ tha, để chúng con luôn sống an vui trên thuận dưới hòa, và cùng nhau xây dựng Giáo Hội Chúa . Chúng con cầu xin, nhờ Đức Chúa Kitô Chúa chúng con . AMEN .


  *** Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH

  Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


  *** Lời Cầu Nguyện CHỮA LÀNH

  Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Ngài bằng chính con người thật của con. Con hối tiếc và ăn năn những tội con đã phạm, xin tha thứ cho con. Trong Danh Ngài, con xin tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, tà thần và những việc làm của chúng. Con xin dâng trọn vẹn con người con cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con xin Ngài hãy đến trong đời sống con bây giờ và mãi mãi. Con xin nhận Ngài là Chúa và là Ðấng cứu độ con. Xin Chúa chữa lành, biến đổi, và làm mạnh thân xác, linh hồn và tâm linh con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và bao phủ con bằng Máu Châu Báu của Ngài, và đổ đầy Thần Khí trong con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài, ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài. Con quyết theo Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.

  Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Peregrine (quan thầy của bịnh tật), các Thiên Thần và các Thánh, xin giúp con. Amen.


  *** Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối. (Của Chân Phước Mary Potter)

 • Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu ( … ) (người đang hấp hối).

 • Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến ( … ) (người đang hấp hối).

 • Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót ( … ) (người đang hấp hối).

 • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

 • Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho ( … ) (người đang hấp hối). AMEN.

 • Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ:

  Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ

  Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

  Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

  Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

  Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

  Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

  Bài Hát: Mẹ Rất Nhân Từ (Nhạc MIDI)


  Kinh Dâng Loài Người Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria:

  Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi -hãy cứu giúp bổn đạo hãy hộ vực loài người và hằng thắng trận những kẻ thù nghịch cùng Chúa. chúng con sấp mình trước Ngai Thiêng, hết dạ nài xin ước mong chắc được lòng từ bi ban ơn cứu giúp trong buổi gian nan này, chúng con chẳng dám cậy công lênh gì, một nhờ lượng hải hà và lòng từ bi bác ái Mẹ. trong lúc loài người mắc cơn khủng khiếp này, chúng còn chỉ một niềm chạy đến cầu khẩn cùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ.

  Chúng còn phó dâng mình chúng con, cùng Hội Thánh là Mình Mầu Nhiệm Đức Chúa Giêsu Con Mẹ, rầy đang phải khốn khổ nhiều nơi, đau thương nhiều cách. chúng con dâng mình chúng con cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, làm một cùng cả loài người đang phải xâu xé, chém giết, lâm lụy vì tội lỗi chính mình đã phạm.

  Xin Mẹ giủ lòng thương xót bấy nhiêu cuộc tàn phá vật chất và tinh thần, bấy nhiêu điều đau khổ, bấy nhiêu cơn khốn cực của biết bao cha mẹ, vợ chồng, anh em, cùng những trẻ con vô tội. Xin thương xót bấy nhiêu mạng người phải điêu tàn trong tuổi tươi xanh, bấy nhiêu hình hài phải dập nát vùi lấp trong vòng lửa đạn, cùng bao nhiêu tâm hồn phải đau khổ hoi hóp đã hầu hư mất. Lạy Mẹ hãy thương xót. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con được bình an, nhất là ban ơn thay dạ đổi lòng người ta, mở đàng bàn soạn ký kết cuộc hoà bình cho bền vững. Lạy Nữ Vương Hoà Bình, xin cầu cho chúng con và cả thế giới khỏi giặc giã, được bình an, là điều muôn dân mong ước bình an trong sự thật, trong lẽ công chính, trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế. Xin cho các nước được ban bình an trong ngoài hồn xác, hầu nước chúa được mở rộng giữa lúc thế gian hưởng sự bình an trật tự.

  Lại xin Mẹ che chở những người chưa tin và hết thảy những kẻ đang ở trong bóng tối sự chết. xin cho họ được bình an cùng được nhờ Mặt Trời Công Chính sáng soi, cho ai nấy đều hợp giọng cùng chúng con hát mừng ngợi khen một Chúa Cứu Thế rằng. Vinh Danh Chúa Cả Trên Trời Bình An Cho Người Lành Dưới Thế.

  còn những dân chúng phân rẽ Hội Thánh, hoặc vì lầm, hoặc bất thuận, nhất là những dân có lòng thành kính Mẹ cách riêng, xưa không nhà nào không thờ kính ảnh Mẹ, tuy ngày nay phải cất dấu, để mai sau trưng bày. xin cho họ được bình an và trở về đoàn chiên thuộc quyền chỉ một đấng chăn chiên trong đạo chúa. xin cho Hội Thánh được bình an và trọn quyền tự chủ. xin Mẹ ngăn những ý tưởng ngoại giáo đời nay, đang dẫy lên như cơn hồng thủy xô đẩy người ta vào phái thượng chất vô thần.

  xin cho các giáo hữu thêm lòng mến yêu đức trinh khiết, chuyên cần giữ đạo và sốt sắng việc tông đồ, để kẻ thờ chúa ngày càng thêm công, và thêm đông số. sau nữa vì cả Hội Thánh cùng cả loài người đã được phó dâng cho Trái Tim Chúa để nương nhờ dấu thánh ấy mà quyết thắng trận toàn công cùng mong phần rỗi, thì nay, Lạy Mẹ là Mẹ chúng con cùng cả Nữ Vương loài người, chúng con cũng nguyện dâng cả Hội Thánh cùng cả loài người cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ, cậy nhờ lòng nhân ái Mẹ phù trì hộ vực mà nước chúa chóng khải hoàng thịnh trị, cho các dân muôn đời về sau hòa thảo cùng nhau, được ơn nghĩa với chúa, đồng thanh cao rao Mẹ là Bà có phúc, và từ đông tây, nam bắc, được hợp lời cùng Mẹ, hát bài ngợi khe cảm tạ yêu mến Chúa Giêsu là mạch duy nhất, đầy dẫy sự thật sự sống, cùng sự bình an đời đời. Amen.


  Kinh LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH:

  Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen


  Kinh ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ :
  (neu trong Tháng Sáu và các Thứ Sáu Đầu Tháng thi doc ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA : )

 • ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực Thánh rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang, quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ. Nhất là chúng con tin kính Mẹ tự thưở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông; Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời Đồng Trinh sạch sẽ. Mẹ Là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các Thiên Thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa . Mẹ đã đáng gọi là Đấng đồng công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa Thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa . Sau hết, Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

  Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả nhưng kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

  Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu! Xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh cũng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

  Lạy Mẹ Rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Me thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bôị bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

  Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

  Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ . AMEN .

  (Đọc ngày thứ bảy đầu tháng được một ơn Đại Xá)

  * * * * *
 • Kinh ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA : (Đọc trong Tháng Sáu và các Thứ Sáu Đầu Tháng)

  Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dzể dzuôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

  Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha . Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫng đàng chính thật, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm aí dịu dàng.

  Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đơn dường âý, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời xỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm Thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sư vô phép mất lòng Chúa.

  Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ rày về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ Đức Tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường âý; lại hết sức ngăn ngừa, kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

  Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu , xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. AMEN .

 • Lời Chúa : BÀI ĐỌC, PHÚC ÂM và SUY NIỆM:

 • Bài Đọc, Đáp Ca, Phúc Âm & Suy Niệm hằng ngày trong các links này:
  dongcong.net
  thanhlinh.net
  veritas
  Suy Niệm (Hội Đồng Giám Mục VN)


 • Nghe BAI GIANG CHUA NHAT


 • SuyNiem: Lm.VuXuanHanh:
  ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II : TUẦN CANH TUYỆT VỜI

  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

  Lễ Kính Đức Mẹ Mân-Côi

 • Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG CHÚA



  Phần DÂNG LỜI NGUYỆN <<== Mời Các Bạn lên dâng lời nguyện ...


  Hát bài Hát KINH HÒA BÌNH (Nhạc MIDI)


  Kinh ÔNG THÁNH GIUSE (Đọc mỗi ngày Thứ Tư trong tuần)

  Kính lạy Ông Thánh Giuse; chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Ông Thánh Giuse; chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn cực Thánh Người cứu giúp, thì lạy xin Ông Thánh Giuse phù hộ cho chúng con nữa . Người vốn kính mến ĐứcThánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; vì những lẻ ấy, chúng con xấp mình xin Ông Thánh Giuse dủ lòng thương đoái đến chúng con là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ máu Thánh ra mà chuộc tội; chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đở vực chúng con trong lúc túng ngặc nữa .

  Lạy Ông Thánh Giuse là Đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu . Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay lan ra như ôn dịch vậy . Ông Thánh Giuse là Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con; xin Ngài ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỉ, xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội Thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này; lại được chết lành và được lên Thiên Đàng hướng phúc đời đời . AMEN .


  Kinh CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG:

  NÀY CON LÀ ĐÁ
  Này con là Ðá , trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
  Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.
  Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng ...............
  Chúa gìn giữ Người, thêm sức sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc.
  Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù,
  Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

 • Hoặc Hát bài NÀY CON LÀ ĐÁ

 • Kinh ĂN NĂN TỘI

  Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tôt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. AMEN.


  Kinh ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN
  (Thiên Thần Hộ Thủ - Thiên Thần Bản Mệnh)



  Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng.
  Con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần
  giữ coni từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ .
  Đức Thánh Thiên Thần là thầy con,
  mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất.
  Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần
  giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời,
  kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.
  Con lạy Đức Thánh Thiên Thần
  khấn nguyện cho con thông minh sáng láng,
  giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ,
  đến khi con lâm chung xin cầu cùng Đức Chúa Trời
  cho linh hồn con được lên
  ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần
  hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. AMEN .


  Kinh THIÊN THẦN MICAE



  A Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần,
  xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm chiến;
  lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng mưu sâu
  chước hiểm của ác quỉ tà ma.
  Chúng con sấp mình cúi nguyện xin Đức Chúa Trời
  giam cầm chế trị nó,
  cùng xin Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc,
  thừa chưng thần oai thánh lực Chúa Trời,
  mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỉ dữ
  đang rảo quanh thế giới mà nhiễu hại
  linh hồn thiên hạ. AMEN.

  * Đến thời Đức thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914),
  ngài truyền đọc thêm BA LẦN:
  - Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU,
  - Xin hãy thương xót chúng con .

  * Xin đọc thêm về: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.


  Kinh CÁM ƠN

  Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người,chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

  Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy . AMEN.


  Kinh TRÔNG CẬY

  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiêú thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ . AMEN.


  Kinh CÁC CÂU LẠY :

  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu .
  * Thưa : Thương xót chúng con .

  Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ.
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Các Thánh Nam Nữ và các Thiên Thần của Thiên Chúa.
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn.

 • Làm dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .


  Kết thúc bằng bài hát "NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH" <== nhac Midi







  *** Ban Chia Kinh: DEN TA MAU TAM



  *** TRANG THÁNH CA

  *** Ngắm 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ (dùng cho Thứ Sáu Đầu Tháng, và Mùa Chay)