Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

12 Điều Chúa Hứa Ban Cho Những Ai Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu Ngày 16 tháng 10 là ngày kính thánh Margaret Mary Alacoque. Sau đây là Lời Chúa Giêsu nói với Thánh Margareta Maria Alacoque:

 

1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn sùng Thánh Tâm những ơn cần thiết theo như bậc sống của họ.

2. Cha sẽ ban ơn b́nh an trong gia đ́nh họ.

3. Cha sẽ an ủi họ trong mọi cơn gian khổ.

4. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.

5. Cha sẽ trở nên nơi nương náu vững chắc trong đời họ, nhất là trong giờ lâm tử.

6. Kẻ có tội sẽ t́m thấy nơi Thánh Tâm Cha ḷng thương xót vô biên.

7. Các linh hồn khô khan nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng.

8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến triển trên bước đường trọn lành.

9. Đích thân Cha sẽ chúc phúc cho những nhà nào trưng bày và tôn kính ảnh tượng Thánh Tâm Cha.

10. Cha sẽ ban cho các Linh mục ơn lay chuyển những kẻ tội lỗi chai đá nhất.

11. Những ai truyền bá việc tôn sùng Thánh Tâm Cha sẽ được khắc ghi tên vào Trái Tim Cha và không bao giờ phai mờ.

12. Với ḷng thương xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng:

T́nh Yêu toàn năng của Cha sẽ ban cho tất cả những ai Rước Lễ liên tiếp 9 ngày thứ sáu đầu tháng được ơn ăn năn thống hối trong giờ lâm tử. Họ sẽ không qua đời trong lúc c̣n mất ơn nghĩa cùng Cha và chưa kịp lănh nhận các phép Bí Tích. Thánh Tâm Cha sẽ là nơi nương náu an toàn trong giây phút cuối cùng của đời họ.

 

(Imprimatur: Friburgi, Helv. 15.10.1950-L.-Waeber, vic.gen.)

 

1) Anh chị em c̣n chần chờ ǵ nữa mà không tôn sùng Thánh Tâm Chúa?

2) Nhà của anh chị em đă có ảnh tượng Thánh Tâm Chúa chưa?

3) Anh chị em có Rước Lễ các ngày Thứ Sáu đầu tháng không?