PHÉP LẦN HẠT

NĂM DẤU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

30 KINH LẠY CHA, VÀ 5 KINH KÍNH MỪNG
CHIA RA LÀM SÁU PHẦN


[1] [2] [3] [4] [5] [6]Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng., chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lưả kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống .

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. AMEN.

 • Bài Hát: CAU XIN CHUA THANH THAN

 • THỨ NHẤT THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ bắt chân tả Đ C G vào Thánh Giá, mà đóng đanh bằng mũi đau lắm, máu chảy ra ròng ròng.

  Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha; Lạy ơn Đ C G chịu đóng đanh chân tả vì chúng tôi bởi đi đàng trái. Cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đanh vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ HAI THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ bắt chân hữu Đ C G vào Thánh Giá, mà đóng đanh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đ C G phải khốn.

  Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha; đội ơn Đ C G xưa ở thế gian 33 năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng tôi, mà chúng tôi lại lấy đanh đóng chân cho. Cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con; Xin cho chúng tôi hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời liên. Amen. • Trở lại từ đầu • THỨ BA THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ bắt tay tả Đ C G vào Thánh Giá, mà lấy đanh sắt đóng vào đau lắm, bởi cả và mình Đ C G nặng thì lỗ tay liền xếch ra, càng thêm đau đớn hơn nữa.

  Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha; đội ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng tôi. Cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn vì Con, Xin cho chúng tôi chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đ C G là bên kẻ phải xa hoả ngục. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ BỐN THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ bắt tay hữu Đ C G vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau đớn lắm thì mới đóng đanh vào.

  Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha; thương Đ C G lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy. Cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm. Xin cho chúng tôi làm sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu Đ C G, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ NĂM THÌ NGẮM:
  Khi Đ C G đã sinh thì, bấy giờ có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đ C G, phải trái tim, máu cùng nước chảy ra: bởi Người đã sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm, như phải dao sắc thâu qua Trái Tim vậy.

  Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha; đội ơn Đ C G đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng tôi. Cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng: thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua trong lòng. Xin cho chúng tôi chớ yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đ C G, yêu dấu chúng tôi, cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

 • Trở lại từ đầu • THỨ SÁU THÌ NGUYỆN: 3 KINH LẠY CHA,
  Kính lạy đanh sắc thâu qua chân tay Đ C G.
 • Lại nguyện 1 kinh Lạy Cha.

  Kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đ C G.
 • Lại nguyện 1 kinh Lạy Cha.

  Kính lạy Thánh Giá, là giường Cha cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đ C G lấy Thánh Giá, đanh sắc, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng tôi được vào. Amen.

  Lạy ơn Đ C G cùng rất thánh Đức Bà; chúng tôi dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Cha Cả đã chịu chết vì chúng tôi.

  Chớ gì chúng tôi có ngày nào được chịu sự gì khó, vì Đ C G làm chứng, có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự. Song le chúng tôi là kẻ yếu sức, cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng tôi, được giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đ C G ra trước mặt thiên hạ. Amen.

  Mộ Chúa Giêsu => <= CLICK

 • Trở lại từ đầu

  KẾT THÚC:

  *** Kinh CÁM ƠN

  Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người,chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

  Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy AMEN.  *** Kinh TRÔNG CẬY

  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiêú thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ . AMEN.  *** kinh CÁC CÂU LẠY :

  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu .
  * Thưa : Thương xót chúng con .

  Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .