Tôn Sùng Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Jesus, I Trust In THEE !

Lạy Thánh Faustina, Cầu cho chúng con.


LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:
 • Bài Hát : Lòng Thương Xót Chúa


 • Bắt đầu :


 • 1 kinh LẠY CHA :

  Lạy Cha chúng con ở trên Trời
  chúng con nguyện danh cha cả sáng,
  nước Cha trị đến,
  ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
  Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
  và tha nợ chúng con,
  như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
  Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ ,
  nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. AMEN.


 • 1 kinh KÍNH MỪNG :

  Kính mừng Maria đầy ơn
  phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
  Bà có phúc lạ hơn moị người nữ,
  và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
  cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
  và trong giờ lâm tử. AMEN.


 • 1 Kinh TIN KÍNH :

  Tôi tin kính Đức Chúa Trời là
  Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất.

  Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô
  là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi.
  Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai,
  sinh bởi Bà Maria đồng trinh.
  Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,
  chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác.
  Xuống ngục tổ tông .
  Ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết ma` sống lại .
  Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.
  Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

  Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
  Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này,
  các Thánh thông công.
  Tôi tin phép tha tội ,
  tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
  Tôi tin hằng sống vậy . AMEN.


  Hát (1 lần ):
  Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con.
  Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài .


  Mỗi hạt lớn đọc :
  Lạy Cha Hằng Hữu,
  con xin dâng lên cha Mình và Máu, Linh Hồn
  và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha,
  là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
  - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

  Mười hạt nhỏ đọc:
  Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
  - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Để kết thúc :

 • đọc ba lần :
  Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,
  - xin thương xót chúng con và toàn thế giới .

 • và đọc ba lần :
  Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu
  là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con,
  - con trông cậy nơi Ngài .  Chuỗi hạt Lòng Thương Xót này đã làm được bao nhiêu phép lạ cho kẻ có tội và sắp chết ăn năn trở lại , như cuốn nhật ký đã ghi lại .

  Chúa nói với chị Faustina rằng : " Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi . Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là - lời cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại . Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được ta nghe và nhậm lời . "

  Vào dịp khác Chúa lại nói : " Ta muốn con hiểu rằng , tình yêu cháy nóng trong Trái Tim Ta vì thương các linh hồn . Con dư hiểu điều này khi con suy gẫm cuộc thương khó của Ta . Hãy kêu cầu Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân, vì Ta khao khát phần rỗi họ . Khi con đọc lời nguyện sau đây với 1 tấm lòng ăn năn và niềm tin cho một tội nhân nào đó - thì ta sẽ ban cho họ được ơn trở lại : " Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài . "