BÀI ÐỌC PHÚC ÂM

Thương Nhớ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II:
TIỂU SỬ Những Nét Chính Giây Phút Cuối Cùng
SuyNiem LmVXH: ĐTC GIOAN PHAOLÔ II : TUẦN CANH TUYỆT VỜI

Hinh Anh ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI

PALTALK >>> THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH :


Xin cầu cho Linh Hồn Linh Mục An tôn Phan Hữu Hậu .
Được Chúa gọi về ngày 23, tháng 4, 2017


Làm dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .

 • NhacHieu TTCG (Lm NguyenSang)

 • Kinh Kinh Truyền Tin :
  Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
  * Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
  Kính mừng.....
  Thánh Maria.......

  Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
  * Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
  Kính mừng.....
  Thánh Maria......

  Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
  * Đáp: Và ở cùng chúng con.
  Kính mừng.....
  Thánh Maria......

  Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
  * Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  LỜI NGUYỆN:
  Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

 • kinh Nữ Vương Thiên Đàng : (Đọc trong Mua Phuc Sinh)
  Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia
  Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia

  Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia
  Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia

  Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc - Alleluia
  Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia

  LỜI NGUYỆN

  Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.


  Hát hoặc Đọc Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN :


 • Hát bài CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
 • Hát bài HAY CHIEU SOI
 • Hát bài LAY CHÚA THÁNH THẦN
 • Hát bài THANH THẦN HAY DEN
 • Hát bài XIN CHÚA BA NGOI


  Hoặc Đọc:
 • Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng., chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lưả kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống .
  Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
  Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. AMEN.

 • kinh Ngày Chúa Nhật : (Đọc trong Ngày Chúa Nhật)
 • Kinh Nghĩa Đức Tin
 • Mười Điều Răn
 • Sáu Điều Răn
 • Bảy Phép Bí Tích
 • Kinh Mười Bốn Mối
 • Cải Tội Bảy Mối
 • Phúc Thật Tám Mối

 • ĐỌC TUAN CUU NHAT

 • Hát bài Long Thuong Xot Chua (Short)

 • kinh LẠY CHA : (1 lần)
  Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
  Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ , nhưng cứu chúng con cho khoỉ mọi sự dữ. AMEN.
 • kinh KÍNH MỪNG : (1 lần)
  Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử AMEN.
 • Kinh TIN KÍNH :
  Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết ma` sống lại . Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy . AMEN.

 • *** Tuần Cửu Nhật Kính ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
 • Tuan Cuu Nhat: Xin Hoa Quả ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

 • Tuan Cuu Nhat: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN


 • LẦN HẠT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA :


  * * * * *
 • Kinh Dâng Nước VIỆT NAM cho TRÁI TIM ĐỨC MẸ :

  Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.

  Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúạ Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

  Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Me giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

  Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

  Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

  Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.

 • Hát bài Long Thuong Xot Chua

 • Kinh CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:


  Kinh CẦU CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI:


  Kinh Cầu TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU:


  HÁT KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 • Hát bài THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU <<== Nhạc Midi

 • Kinh Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu:

  Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, thật sự hiện diện trong Thánh Thể, con xin hiến dâng linh hồn và xác con, để hoàn toàn hiệp nhất cùng Thánh Tâm Chúa, đang hiến dâng từng phút giây trên các bàn thờ khắp thế giới, để cảm tạ cùng Chúa Cha, và cầu cho Triều Đại Cha trị đến. Xin Chúa đoái nhận lễ hèn mọn chính thân xác con. Xin Chúa dùng con theo Thánh ý Chúa để tôn vinh Chúa Cha, và cho sự cứu rỗi các linh hồn.

  Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ đừng bao giờ để con phải xa lìa Con của Mẹ. Xin Mẹ che chở và bảo vệ con như con riêng Mẹ vậy. Amen


  Kinh ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU :

  Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dzể dzuôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

  Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha . Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm aí dịu dàng.

  Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường âý, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời xỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm Thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

  Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ rày về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ Đức Tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường âý; lại hết sức ngăn ngừa, kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

  Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu , xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. AMEN .


  Kinh THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM ĐỨC CHÚA GIÊSU:


  Kinh CẦU CHO CÁC LINH MỤC:


  Kinh CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG:

  NÀY CON LÀ ĐÁ
  Này con là Ðá , trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
  Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.
  Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng ...............
  Chúa gìn giữ Người, thêm sức sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc.
  Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù,
  Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.


  Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG CHÚA <== Nhạc Midi & Karafun


  Lời Chúa : BÀI ĐỌC, PHÚC ÂM và SUY NIỆM:

 • Bài Đọc, Đáp Ca, Phúc Âm & Suy Niệm hằng ngày trong các links này:
  dongcong.net
  thanhlinh.net
  veritas
  Suy Niệm (Hội Đồng Giám Mục VN)


 • Nghe BAI GIANG CHUA NHAT - Dai ASTM
 • Nghe Dai Phat Thanh VATICAN


 • SuyNiem : Lm.VuXuanHanh => ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II : TUẦN CANH TUYỆT VỜI

 • SuyNiem : Lm.VuXuanHanh => CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 • SuyNiem : Lm.VuXuanHanh => Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 • SuyNiem : Lm.VuXuanHanh => Lễ Kính Đức Mẹ Mân-Côi

 • Phần DÂNG LỜI NGUYỆN <<== Mời Các Anh Chị Em lên dâng lời nguyện ...


  Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG CHÚA <<== Nhạc Midi


  Gam 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ


  Kinh CẦU CHỊU NẠN


  *** Kinh ÔNG THÁNH GIUSE (Đọc trong Thứ Tư)

  Kính lạy Ông Thánh Giuse; chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Ông Thánh Giuse; chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn cực Thánh Người cứu giúp, thì lạy xin Ông Thánh Giuse phù hộ cho chúng con nữa . Người vốn kính mến ĐứcThánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; vì những lẻ ấy, chúng con xấp mình xin Ông Thánh Giuse dủ lòng thương đoái đến chúng con là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ máu Thánh ra mà chuộc tội; chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đở vực chúng con trong lúc túng ngặc nữa .

  Lạy Ông Thánh Giuse là Đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu . Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay lan ra như ôn dịch vậy . Ông Thánh Giuse là Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con; xin Ngài ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỉ, xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội Thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này; lại được chết lành và được lên Thiên Đàng hướng phúc đời đời . AMEN .


  *** Kinh Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ:

  Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ

  Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

  Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

  Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

  Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

  Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.


  *** Kinh Kinh Dâng Loài Người Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria:

  Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi -hãy cứu giúp bổn đạo hãy hộ vực loài người và hằng thắng trận những kẻ thù nghịch cùng Chúa. chúng con sấp mình trước Ngai Thiêng, hết dạ nài xin ước mong chắc được lòng từ bi ban ơn cứu giúp trong buổi gian nan này, chúng con chẳng dám cậy công lênh gì, một nhờ lượng hải hà và lòng từ bi bác ái Mẹ. trong lúc loài người mắc cơn khủng khiếp này, chúng còn chỉ một niềm chạy đến cầu khẩn cùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ.

  Chúng còn phó dâng mình chúng con, cùng Hội Thánh là Mình Mầu Nhiệm Đức Chúa Giêsu Con Mẹ, rầy đang phải khốn khổ nhiều nơi, đau thương nhiều cách. chúng con dâng mình chúng con cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, làm một cùng cả loài người đang phải xâu xé, chém giết, lâm lụy vì tội lỗi chính mình đã phạm.

  Xin Mẹ giủ lòng thương xót bấy nhiêu cuộc tàn phá vật chất và tinh thần, bấy nhiêu điều đau khổ, bấy nhiêu cơn khốn cực của biết bao cha mẹ, vợ chồng, anh em, cùng những trẻ con vô tội. Xin thương xót bấy nhiêu mạng người phải điêu tàn trong tuổi tươi xanh, bấy nhiêu hình hài phải dập nát vùi lấp trong vòng lửa đạn, cùng bao nhiêu tâm hồn phải đau khổ hoi hóp đã hầu hư mất. Lạy Mẹ hãy thương xót. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con được bình an, nhất là ban ơn thay dạ đổi lòng người ta, mở đàng bàn soạn ký kết cuộc hoà bình cho bền vững. Lạy Nữ Vương Hoà Bình, xin cầu cho chúng con và cả thế giới khỏi giặc giã, được bình an, là điều muôn dân mong ước bình an trong sự thật, trong lẽ công chính, trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế. Xin cho các nước được ban bình an trong ngoài hồn xác, hầu nước chúa được mở rộng giữa lúc thế gian hưởng sự bình an trật tự.

  Lại xin Mẹ che chở những người chưa tin và hết thảy những kẻ đang ở trong bóng tối sự chết. xin cho họ được bình an cùng được nhờ Mặt Trời Công Chính sáng soi, cho ai nấy đều hợp giọng cùng chúng con hát mừng ngợi khen một Chúa Cứu Thế rằng. Vinh Danh Chúa Cả Trên Trời Bình An Cho Người Lành Dưới Thế.

  còn những dân chúng phân rẽ Hội Thánh, hoặc vì lầm, hoặc bất thuận, nhất là những dân có lòng thành kính Mẹ cách riêng, xưa không nhà nào không thờ kính ảnh Mẹ, tuy ngày nay phải cất dấu, để mai sau trưng bày. xin cho họ được bình an và trở về đoàn chiên thuộc quyền chỉ một đấng chăn chiên trong đạo chúa. xin cho Hội Thánh được bình an và trọn quyền tự chủ. xin Mẹ ngăn những ý tưởng ngoại giáo đời nay, đang dẫy lên như cơn hồng thủy xô đẩy người ta vào phái thượng chất vô thần.

  xin cho các giáo hữu thêm lòng mến yêu đức trinh khiết, chuyên cần giữ đạo và sốt sắng việc tông đồ, để kẻ thờ chúa ngày càng thêm công, và thêm đông số. sau nữa vì cả Hội Thánh cùng cả loài người đã được phó dâng cho Trái Tim Chúa để nương nhờ dấu thánh ấy mà quyết thắng trận toàn công cùng mong phần rỗi, thì nay, Lạy Mẹ là Mẹ chúng con cùng cả Nữ Vương loài người, chúng con cũng nguyện dâng cả Hội Thánh cùng cả loài người cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ, cậy nhờ lòng nhân ái Mẹ phù trì hộ vực mà nước chúa chóng khải hoàng thịnh trị, cho các dân muôn đời về sau hòa thảo cùng nhau, được ơn nghĩa với chúa, đồng thanh cao rao Mẹ là Bà có phúc, và từ đông tây, nam bắc, được hợp lời cùng Mẹ, hát bài ngợi khe cảm tạ yêu mến Chúa Giêsu là mạch duy nhất, đầy dẫy sự thật sự sống, cùng sự bình an đời đời. Amen.


  *** Kinh KÍNH MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA

  Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

  Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng . AMEN.

  *** Hát bài THỜ LẠY CHÚA <<== Nhạc Midi


  Kinh CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU :


  Kinh CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI :

  Lạy Thiên Chúa chí ái, Giáo Hội Chúa đã được Chúa thương ban cho những linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các thành viên tu hội đời, các tông đồ giáo dân / luôn tận hiến để hằng ngày đem Chúa đến cho mọi ngừơi trên khắp thế giới . Xin Chúa giúp các vị đó luôn kiên cường trong sứ vụ. Xin Chúa cũng kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia trong công cuộc phục vụ dân Chúa . Amen.


  *** Kinh DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU
  (Đức Leo XIII đã đặt và Đức Piô XI và Gioan XXIII đã sửa)

  Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .


  Kinh LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH:

  Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen


 • Kinh CẦU CHO CÁC THAI NHI :
  Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, chúng con thật lòng yêu mến Chúa . Chúng con nài xin Chúa đoái thương . Cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ . Xin cho các Thai Nhi trên thế giới của ngày hôm nay được thoát khỏi đại họa phá thai . Xin cho những người mẹ đang mang thai được ơn soi sáng và can đảm để gìn giữ con mình cho đến ngày sinh nở . Xin cho những người làm cha được ơn kính sợ Thiên Chúa để biết lãnh nhận trách nhiệm và tranh đấu cho sự sống của thai nhi . Xin cho các bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa để mạnh dạn từ chối và kịch liệt chống đối việc phá thai . Xin cho các nhà lãnh đạo được ơn đức tin và biết phụng thờ Thiên Chúa để lập nên những luật pháp bênh vực cho sự sống . Xin cho các Linh Mục của Chúa được ơn hóan cải hằng ngày để sống thánh thiện và sẵn sàng hy sinh tính mạng cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi . Hôm nay con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm nghèo làm Con Linh Hồn của con nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô là quan thầy của thai nhi và các bà mẹ có thai . Xin Chúa dủ thương nhậm lời chúng con và cậy vì lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con . AMEN .


  *** Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH

  Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


  *** Lời Cầu Nguyện CHỮA LÀNH

  Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Ngài bằng chính con người thật của con. Con hối tiếc và ăn năn những tội con đã phạm, xin tha thứ cho con. Trong Danh Ngài, con xin tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, tà thần và những việc làm của chúng. Con xin dâng trọn vẹn con người con cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con xin Ngài hãy đến trong đời sống con bây giờ và mãi mãi. Con xin nhận Ngài là Chúa và là Ðấng cứu độ con. Xin Chúa chữa lành, biến đổi, và làm mạnh thân xác, linh hồn và tâm linh con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và bao phủ con bằng Máu Châu Báu của Ngài, và đổ đầy Thần Khí trong con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài, ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài. Con quyết theo Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.

  Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Peregrine (quan thầy của bịnh tật), các Thiên Thần và các Thánh, xin giúp con. Amen.


  *** Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối. (Của Chân Phước Mary Potter)

 • Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu ( … ) (người đang hấp hối).

 • Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến ( … ) (người đang hấp hối).

 • Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót ( … ) (người đang hấp hối).

 • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

 • Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho ( … ) (người đang hấp hối). AMEN.

 • *** Kinh TRUYỀN GIÁO


  "Lúa chín đầy đồng mà thiếu Thợ Gặt"

  Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô được thiết lập trên khắp thế gian và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo hội thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ mà Chúa dành cho tất cả và trở thành nguồn mạc khải và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.

  Lạy Chúa vô cùng toàn năng và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo hội là bí tích kỳ diệu . Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an .Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa là Thiên Chúa thật và là cha chung của cả nhân loại.

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc để phát triển sự kính trọng lẫn nhau và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. AMEN.


  Kinh ĂN NĂN TỘI

  Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tôt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. AMEN.


  Kinh ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN
  (Thiên Thần Hộ Thủ - Thiên Thần Bản Mệnh)  Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng.
  Con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần
  giữ coni từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ .
  Đức Thánh Thiên Thần là thầy con,
  mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất.
  Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần
  giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời,
  kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.
  Con lạy Đức Thánh Thiên Thần
  khấn nguyện cho con thông minh sáng láng,
  giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ,
  đến khi con lâm chung xin cầu cùng Đức Chúa Trời
  cho linh hồn con được lên
  ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần
  hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. AMEN .


  Kinh THIÊN THẦN MICAE  A Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần,
  xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm chiến;
  lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng mưu sâu
  chước hiểm của ác quỉ tà ma.
  Chúng con sấp mình cúi nguyện xin Đức Chúa Trời
  giam cầm chế trị nó,
  cùng xin Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc,
  thừa chưng thần oai thánh lực Chúa Trời,
  mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỉ dữ
  đang rảo quanh thế giới mà nhiễu hại
  linh hồn thiên hạ. AMEN.

  * Đến thời Đức thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914),
  ngài truyền đọc thêm BA LẦN:
  - Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU,
  - Xin hãy thương xót chúng con .

  * Xin đọc thêm về: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.


  Kinh CÁM ƠN

  Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người,chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

  Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy AMEN.

  Kinh TRÔNG CẬY
  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiêú thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ . AMEN.

  Kinh CÁC CÂU LẠY :
  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu .
  * Thưa : Thương xót chúng con .

  Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ.
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Các Thánh Nam Nữ và các Thiên Thần của Thiên Chúa.
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn.

 • Làm dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .


  Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG MẸ <<== Nhạc Midi


  KẾT THÚC

  GIỜ KINH MÂN-CÔI (cầu cho Giáo Hội)


  Kinh TIN :
  Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


  Kinh CẬY :

  Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

  Kinh KÍNH MẾN :
  Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy . Amen.


  Kinh TIN KÍNH :

  Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông . Ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết ma` sống lại . Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội , tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy . AMEN.

 • kinh LẠY CHA : (1 lần)
  Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
  Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ , nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. AMEN.

 • kinh KÍNH MỪNG : (3 lần)
  Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử AMEN.

 • kinh SÁNG DANH : (1 lần)
  Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
  Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN .

 • kinh ĐỨC MẸ FATIMA DẠY:
  Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

  Lời Nguyện 2:
  Lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy Thần Thế cuả Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, bạn tình chí ái cuả Ngài . Lạy Chúa Giêsu Thánh thể ! Ôi bí tích cực thánh, bí tích thần linh, mọi phút giây chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài.


  Cách LẦN HẠT MÂN-CÔI :

 • 1 Kinh Tin Kính ...
 • 1 Kinh Lạy Cha ...
 • 3 Kinh Kính Mừng ...
 • 1 Kinh Sáng Danh ...
 • Gẫm 5 Sự Vui
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Sáng
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Thương
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Gẫm 5 Sự Mừng
  1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng , 1 Kinh Sáng Danh ... và kinh Đức Mẹ Fatima dạy .

 • Kinh LẠY NỮ VƯƠNG :

  Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương.
  Hỡi Ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh . AMEN.

  Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  Lạy Thiên Chúa, Con Một Chúa đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời , bởi công Người đã sống đã chết và đã sống lại . Nay chúng con kính nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria thì xin Chúa ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy và được lãnh phần thưởng hứa ban vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con . AMEN .  *** Ban Chia Kinh:
 • DEN TA THÁNH TAM

 • LONG THUONG XOT CHUA


  *** TRANG THÁNH CA

  *** Ngắm 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ (dùng cho Thứ Sáu Đầu Tháng, và Mùa Chay)


  *** Kinh KÍNH VẾT THƯƠNG VAI CHÚA