KINH CẦU XIN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚAÔi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin Lòng Thương Xót Chúa, mặc dù sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại qúa nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa , bởi vì chúa là đấng xót thương .

Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe 1 người nào tín thác vào lòng thương xót chúa mà bị thất vọng .

Ôi Thiên chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con . Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót chúa, nơi mà chưa co' 1 linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là 1 linh hồn vô cùng tội lỗi .

Lời Chúa Giêsu, con Cha , đã bảo đảm với con rằng : " Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng Lòng Thưong Xót của Ta luôn ấp ủ 1 linh hồn tín thác "

Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc , Chúa là Thiên Đàng , là đấng cứu độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngạị Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi .

Chúa là tất cả của 1 linh hồn cô độc . Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như 1 danh y tốt lành . Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con . Amen