TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ BẢY

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn tôn sùng và ca ngợi Lòng Thương Xót của Ta . Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta . Họ đang sống theo hình ảnh Trái Tim từ bi lân mẫn của Ta . Những linh hồn đó sẽ tỏa rạng những luồng sáng đặc biệt ở đời sau . Không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục . Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung".

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Trái Tim Chúa là hiện thân của Tình Yêu . Nguyện xin Chúa đón nhận trong mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, các linh hồn tôn sùng và thờ kính Lòng Thương Xót hải hà của Chúa . Những linh hồn này được nhiều quyền năng bởi quyền phép của chính Thiên Chúa . Giữa mọi cơn gian nan thử thách, họ vẫn tiến bước vì họ tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, và hiệp nhất với Chúa Giêsu gánh vác toàn thể loài người trên đôi vai của họ . Họ sẽ không bị xử án nghiêm khắc; trái lại, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ siết chặt lấy họ khi họ lìa bỏ cuộc đời này .

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn luôn tôn vinh và bái thờ căn tính vĩ đại nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu . Những linh hồn này chính là sứ điệp Tin Mừng sống động . Bàn tay họ luôn thi thố các nghĩa cử từ bi phúc đức . Linh hồn họ tràn đầy hoan lạc . Họ luôn ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha . Ôi Thiên Chúa tối cao, xin Cha tỏ tình thương xót của Cha theo lòng hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha . Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ : "Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng vào giờ lâm chung, bởi họ là những tâm hồm sùng kính Lòng Thương Xót bao la vô tận của Ta ."

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín