TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ TÁM

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta các linh hồn trong luyện ngục, nhận chìm họ trong hố sâu thẳm Lòng Thương Xót của Ta . Hãy để suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ . Những linh hồn ấy đều được Ta hết dạ thương yêu . Họ đang phải đền trả sự công bằng của Ta . Chính chúng con mới đủ khả năng đem lại sự giải thoát cho họ . Hãy rút hết kho tành ân xá Hội Thánh của Ta đem trao lại cho các linh hồn đó . Ôi, nếu con hiểu thấu những cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ để đền trả sự công bằng của Ta".

Ôi! Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi, vì thế con xin đem vào mái ấm Trái Tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong luyện ngục, bởi các linh hồn đó rất thân thương với Chúa . Ước gì giòng Máu và Nước tuôn vọt từ Trái Tim Chúa dập tắt ngọn lửa thanh luyện kia; thay vào đó, quyền năng của Lòng Thương Xót cũng được tuyên dương ca ngợi .

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn đang phải trải qua những khổ hình luyện tội, bởi chính họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu . Con xin nài Cha, cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, Con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay dày vò Linh Hồn Chí Thánh Người, xin Cha hãy tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho các linh hồn đang được Cha thẩm xét trong công lý quang minh của Cha . Xin Cha ghé mắt đoái hoài các linh hồn qua những thương tích đớn đau của Con Yêu Dấu Cha mà thôi, bởi lẽ chúng con tin chắc lòng nhân hậu và lượng từ bi của Cha không giới hạn . AMEN .

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín