TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ CHÍN

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn khô khan nguội lạnh, nhận chìm họ vào hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta . Các linh hồn này làm thương tổn, xé nát Trái Tim Ta trong cay đắng xót xa . Linh hồn Ta phải chịu đựng nỗi dày xé khủng khiếp tại Vườn Cây Dầu do những tâm hồn này gây ra . Chính họ đã từng là nguyên do khiến Ta phải thốt lên: "Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này, nhưng đừng bao giờ theo ý con mà theo ý Cha ." Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến cầu cứu Lòng Thương Xót của Ta ."

Ôi! Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, đích thân Chúa là Lòng Thương Xót . Con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến dưới mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa . Xin Chúa hãy dùng ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa đốt cháy các linh hồn lạnh giá đó . Họ giống như các xác chết khiến Chúa bị giày xé đau thương thể ấy . Nguyện cho ngọn lửa tình yêu một lần nữa bốc cháy trở lại . Ôi, Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, xin hãy tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa mà kéo họ vào trong lò lửa nóng bỏng tình yêu Chúa . Xin Chúa khấn ban cho họ ân huệ tình yêu chí thánh, vì không có gì vượt ngoài giới hạn khả năng vô biên quyền phép của Chúa .

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt từ nhân nhìn đến các tâm hồn thờ ơ lạnh giá . Dẫu sao họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu . Ôi, lạy Cha giàu Lòng Thương Xót, cậy vì cuộc khổ nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha, và cậy nhờ cơn hấp hối đớn đau trong 3 tiếng đồng hồ trên Thập Giá của Người, xin Cha cũng để cho họ được tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha . AMEN .

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín