o V o

CẦU NGUYỆN KHI THĂM VIẾNG NGHĨA TRANG
hay ĐỌC KINH GIỖ

Khi thăm viếng nghĩa trang hay đọc kinh giỗ cầu cho cc linh hồn ng b, tổ tin, thn nhn, bạn b v.v... qu vị c thể đọc nhiều kinh khc nhau ty theo tm tư của mỗi người, dưới đy l một trong những hnh thức cầu nguyện m qu vị c thể cầu nguyện.

1.    Khởi đầu:

Nhn danh Cha Cha, v Cha Con, v Cha Thnh Thần. Amen.
Kinh Cha Thnh Thần
Đọc 12 kinh Knh Mừng
Một kinh Sng danh

2.    Lời nguyện:
Lạy Cha, hm nay chng con tụ họp nhau để cầu cho linh hồn ___ đ được Cha thương gọi về. Họ đ vượt qua sự chết trong niềm tin tiến tới sự sống cng với Cha Gisu, Đấng đ chết v sống lại trong cuộc sống mới, v họ đ được thanh tẩy khỏi mọi lầm lỗi. Chng con cầu xin Cha nhn từ, giu lng xt thương đn tiếp họ vo hng ngũ cc thnh nam nữ trn trời. Chng con nguyện xin nhờ Danh Cha Gisu, Cha chng con. Amen.
 

3.    Đọc Lời Cha:(1Thes. 4:13-18)
Thưa anh em, về những ai đ an giấc ngn thu, chng ti khng muốn để anh em chẳng hay biết g, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khc, l những người khng c niềm hy vọng. V nếu chng ta tin rằng Đức Gi-su đ chết v đ sống lại, th chng ta cũng tin rằng những người đ an giấc trong Đức Gi-su, sẽ được Thin Cha đưa về cng Đức Gi-su. Dựa vo lời của Cha, chng ti ni với anh em điều ny, l chng ta, những người đang sống, những người cn lại vo ngy Cha quang lm, chng ta sẽ chẳng đi trước những người đ an giấc ngn thu đu. V khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lnh thin thần v tiếng kn của Thin Cha vang ln, th chnh Cha sẽ từ trời ngự xuống, v những người đ chết trong Đức Ki-t sẽ sống lại trước tin; rồi đến chng ta, l những người đang sống, những người cn lại, chng ta sẽ được đem đi trn đm my cng với họ, để nghnh đn Cha trn khng trung. Như thế, chng ta sẽ được ở cng Cha mi mi.
Lời của Cha.
 

4.    Đọc hay ht Đp Ca:

. Bai Hat: DAP CA :

Đọc:
X: Lạy Cha con vươn linh hồn con ln tới Cha.
Đ: Lạy Cha con vươn linh hồn con ln tới Cha.
X1: Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c . Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha!
Đ: Lạy Cha con vươn linh hồn con ln tới Cha.
X2: Xin cho lng con được nhẹ bớt lo u, v giải thot con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn . Xin Cha coi cảnh lầm than khốn khổ của con v tha thứ hết mọi điều tội lỗi .
Đ: Lạy Cha con vươn linh hồn con ln tới Cha.
X3: Xin gn giữ mạng sống con v giải thot con, đừng để con bẽ bng v đ tm nương tựa Cha . Nguyện cho lng v tội v trung thứ bảo vệ con, v con trng cậy vo Ngi, thn lạy Cha!
Đ: Lạy Cha con vươn linh hồn con ln tới Cha.

Ht :
1. Cha l ấng từ - bi v nhn - hậu, Người đa8i - lượng v chan chứa tnh thương. Người khng xử với ta như ta đng tội v khng trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK: Cha ban ơn cứu độ cho người cng chnh.

2.
Như người cah xt thương con ci mnh, Cha xt thương những kẻ knh sợ Người, v Người biết chng ta được dựng nn bằng g. Người vẫn nhớ chng ta l ct bụi.
3. ời sống con người chng qua như cỏ, như bng hoa nở trong cnh đồng: một cơn gi thoảng đủ lm n biến đi, nơi n mọc cũng khng cn mang vết tch.
4. Nhưng lng tử - bi Cha tồn - tại đến mun đời, đối với những kẻ knh sợ Người, v cng l Người ban tới con ci chu chắt, đối với những người trung thnh với lời giao ước v nhớ thun giữ cc giới răn của Người.

Alleluia, Alleluia. Cha phn: Ta l sự sống lại v l sự sống. Ai tin Ta sẽ khng chết đời đời. Alleluia.

1.    Đọc Phc m: (John 11:21-27)

Ni những lời ny xong, Người bảo họ: "La-da-r, bạn của chng ta, đang yn giấc; tuy vậy, Thầy đi đnh thức anh ấy đy." Cc mn đệ ni với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yn giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại."  Đức Gi-su ni về ci chết của anh La-da-r, cn họ tưởng Người ni về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới ni r: "La-da-r đ chết. Thầy mừng cho anh em, v Thầy đ khng c mặt ở đ, để anh em tin. Thi, no chng ta đến với anh ấy." ng T-ma, gọi l Đi-đy-m, ni với cc bạn đồng mn: "Cả chng ta nữa, chng ta cũng đi để cng chết với Thầy! "

 Khi đến nơi, Đức Gi-su thấy anh La-da-r đ chn trong mồ được bốn ngy rồi. B-ta-ni-a cch Gi-ru-sa-lem khng đầy ba cy số. Nhiều người Do-thi đến chia buồn với hai c Mc-ta v Ma-ri-a, v em cc c mới qua đời. Vừa được tin Đức Gi-su đến, c Mc-ta liền ra đn Người. Cn c Ma-ri-a th ngồi ở nh. C Mc-ta ni với Đức Gi-su: "Thưa Thầy, nếu c Thầy ở đy, em con đ khng chết. Nhưng by giờ con biết: Bất cứ điều g Thầy xin cng Thin Cha, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Gi-su ni: "Em chị sẽ sống lại! " C Mc-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngy sau hết." Đức Gi-su liền phn: "Chnh Thầy l sự sống lại v l sự sống. Ai tin vo Thầy, th d đ chết, cũng sẽ được sống. Ai sống v tin vo Thầy, sẽ khng bao giờ phải chết. Chị c tin thế khng? " C Mc-ta đp: "Thưa Thầy, c. Con vẫn tin Thầy l Đức Ki-t, Con Thin Cha, Đấng phải đến thế gian."
 

2.    Lời Nguyện:

A. Lạy Cha, Cha đ phn những ai tin vo Ngi sẽ chẳng bao giờ chết, xin Cha đoi thương đến những linh hồn __  khi cn sống l những người đ tin v chịu Mnh Mu Thnh Cha, xin cho linh hồn ___  được hưởng phc trường sinh mun đời nhờ ơn Cứu độ v Lng thương xt của Cha.. Chng con cầu xin Cha.
Thưa: Xin Cha nhận lời chng con.

B. Lạy Cha, Cha phn rằng: "ai xin th sẽ được, ai g th sẽ mở cho", ngy hm nay chng con hiệp nhất cầu nguyện, v tạ ơn thay cho linh hồn ____, xin Cha đoi thương nhận những lời cầu xin chn thnh của chng con v đem  linh hồn ___ về thin đng hưởng vinh phc với Cha. Chng con cầu xin Cha.
Thưa: Xin Cha nhận lời chng con.

C. Lạy Cha, xin Cha chc phc cho gia tộc, ging họ, gia đnh chng con, để chng con lun biết giữ gn gương đức tốt lnh của tổ tin chng con. Xin cho mọi thnh phần trong gia đnh chng con sống ha thuận, yu thương, tha thứ v chấp nhận nhau trong tnh yu thương của Cha. Chng con cầu xin Cha.
Thưa: Xin Cha nhận lời chng con.
 

3.    Kinh Cầu cc Thnh:

X: Xin Cha thương xt chng con.
Đ: Xin Cha thương xt chng con.
X: Xin Cha Kit thương xt chng con.
Đ: Xin Cha Kit thương xt chng con.
X: Xin Cha thương xt chng con.
Đ: Xin Cha thương xt chng con.
X: Thnh Maria, Đức Mẹ Cha Trời.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: Đức Thnh Micae.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Gioan Baotixita.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Giuse.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Phr.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Phaol.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Anr.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: ng Thnh Tphan.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: B Thnh Ana.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: B Thnh Trsa.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: B Thnh Catarina.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: Cc Thnh Nam Nữ của Thin Cha.
Đ: Xin cầu cho linh hồn ___.
X: Lạy Cha Kit, xin tha tội cho cc linh hồn.
Đ: Xin Cha nhận lời chng con.
X: Lạy Cha Kit, xin nhớ lại những điều lnh họ đ lm.
Đ: Xin Cha nhận lời chng con.
X: Lạy Cha Kit, xin đn nhận họ vo sự sống đời đời.
Đ: Xin Cha nhận lời chng con.
X: Lạy Cha Kit, xin an ủi những người sầu khổ.
Đ: Xin Cha nhận lời chng con.
X: Xin Cha thương xt chng con.
Đ: Xin Cha thương xt chng con.
X: Xin Cha Kit thương xt chng con.
Đ: Xin Cha Kit thương xt chng con.
X: Xin Cha thương xt chng con.
Đ: Xin Cha thương xt chng con.

X: Nơi Đức Kit c lng thương xt v trn đầy ơn cứu thot; chng ta hy cầu nguyện như Cha Gisu đ dạy:

Đ: Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh Cha cả sng ....
 

4.    Kết Thc:

         Kinh Bời Lời

Lạy ức Cha Gisu xưa bởi lời m xuống thế gian, 33 năm cng chịu những sự thương kh cho cc linh hồn được rỗi. Th ry chng con xin Cha rất nhn lnh hay thương v cng, xin tha phần phạt cho cc hinh hồn đ cầu nguyện hm nay, hoặc cn giam nơi lửa luyện tội th xin mở cửa  t rạc ấy cho ra m đem đến chốn hưởng vui thật l nước thin đng v cng nghiệp Cha con đ chịu nạn chịu chết v chng con. Amen.

          Kinh Vực Su

Lạy Cha con, con ở dưới vực su ku ln Cha con, xin Cha con hy thương nhậm lời con ku van, hy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Cha con chấp tội, no ai rỗi được? Bởi Cha con hằng c lng lnh, cng v lời Cha con phn hứa, con đ trng cậy Cha con. Linh hồn con cậy v lời hứa ấy th đ trng cậy Cha con. Những kẻ lm dn Đức Cha Trời, đm ngy hy trng cậy Người cho lin, v Người rất nhn lnh hay thương v cng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ lm dn Người thay thảy. Lạy Cha con, xin ban cho cc linh hồn ___ được nghỉ ngơi đời đời, v được sng soi v cng. Lạy Cha con, xin cứu lấy cc linh hồn ___ cho khỏi t ngục m được nghỉ yn. Amen.

         Kinh Trng Cậy

Chng con trng cậy rất thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sng lng.

- Hằng chữa chng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thnh tri tim Đức Cha Gisu,
- Thương xt chng con.
Lạy tri tim cực thanh cực tịnh rất thnh Đức B Maria,
- Cầu cho chng con.
Lạy ng thnh Giuse l bạn thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chng con.
Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam,
- Cầu cho chng con.
Nữ Vương ban sự bằng an,
- Cầu cho chng con.

Nhn danh Cha Cha, v Cha Con, v Cha Thnh Thần. Amen.

=============================


SUY NIỆM VỀ SỰ CHẾT

o V o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.