Phuc Sinh 2011


TamTinh Mua Chay - 2011
DanhSachAnNhan & LoiTriAn


(Photo by: TuanTran_HAC - DanConTungBuoc - HoangHonTim - HaiDuong - Minh Lý - Ngoc Nu)
copied PHOTOS from: muachay2011.vietphuonggroup.com

Trang : 1 - 2

Ngay 29 - 4 - 2011: Len Duong ....


CXTT_MC-2011-1CXTT_MC-2011-2
CXTT_MC-2011-3
Bat tay ngay vao viec phan chia qua, chuan bi cho sang som hom sau xuong cac Bon.CXTT_MC-2011-4CXTT_MC-2011-5CXTT_MC-2011-6


CXTT_MC-2011-7CXTT_MC-2011-8CXTT_MC-2011-9CXTT_MC-2011-10


CXTT_MC-2011-11


CXTT_MC-2011-12


CXTT_MC-2011-13


CXTT_MC-2011-14


CXTT_MC-2011-15


CXTT_MC-2011-16CXTT_MC-2011-17


CXTT_MC-2011-18


CXTT_MC-2011-19

Va cung nhau chuyen qua len xe san sang cho chuyen di sang thu bay 30-4-2011.

CXTT_MC-2011-20


CXTT_MC-2011-21


CXTT_MC-2011-22


CXTT_MC-2011-23


CXTT_MC-2011-24


CXTT_MC-2011-25


CXTT_MC-2011-26


CXTT_MC-2011-27


Ngay 30-4-2011: Cau nguyen cung Me Nu Vuong Hoa Binh,
truoc khi len duong den diem tap trung Giao Ho Thien An.

CXTT_MC-2011-28


CXTT_MC-2011-29


CXTT_MC-2011-30


CXTT_MC-2011-31


CXTT_MC-2011-32


CXTT_MC-2011-33


CXTT_MC-2011-34


CXTT_MC-2011-35


CXTT_MC-2011-36


CXTT_MC-2011-37


CXTT_MC-2011-38


CXTT_MC-2011-39


CXTT_MC-2011-40


CXTT_MC-2011-41

Do tinh hinh dia ly cung nhu phai den tang qua cach am tham,
doan da phai chia ra nhieu mui di bang xe Honda.


CXTT_MC-2011-42


CXTT_MC-2011-43


CXTT_MC-2011-44


CXTT_MC-2011-45


CXTT_MC-2011-46


CXTT_MC-2011-47


CXTT_MC-2011-48


CXTT_MC-2011-49


CXTT_MC-2011-50


CXTT_MC-2011-51


CXTT_MC-2011-52


CXTT_MC-2011-53


CXTT_MC-2011-54


CXTT_MC-2011-55


CXTT_MC-2011-56


CXTT_MC-2011-57


CXTT_MC-2011-58


CXTT_MC-2011-59


CXTT_MC-2011-60


CXTT_MC-2011-61


CXTT_MC-2011-62


CXTT_MC-2011-63


CXTT_MC-2011-64


Nha Nguyen chi co the nay thoi ...

CXTT_MC-2011-65


CXTT_MC-2011-66


CXTT_MC-2011-67


CXTT_MC-2011-68


CXTT_MC-2011-69


CXTT_MC-2011-70


CXTT_MC-2011-71


CXTT_MC-2011-72


CXTT_MC-2011-73


CXTT_MC-2011-74


CXTT_MC-2011-75


CXTT_MC-2011-76


CXTT_MC-2011-77


CXTT_MC-2011-78


CXTT_MC-2011-79


CXTT_MC-2011-80


xin xem tiep trang => 2

.